SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

Publicaties & Downloads

40 publicaties & downloads

Brief Tweede Kamercommissie Voorjaarsnota Lelylijn

Topics: Mobiliteit & bereikbaarheid

Position Paper - Deltaplan Noordelijk Nederland

Topics: Economie van de toekomst, Mobiliteit & bereikbaarheid

Noord-Nederlandse inzet richting de Kabinetsformatie 2024

Topics: Circulair, Cultuur, Economie van de toekomst, Energie, Waterstof, Innovatie, Krimp, Landbouw en Plattelandsontwikkeling, Mobiliteit & bereikbaarheid, Onderwijs & arbeidsmarkt

Topics: Mobiliteit & bereikbaarheid

Europese Verkiezingsinzet Noord-Nederland 2024

Topics: Circulair, Cultuur, Economie van de toekomst, Energie, Waterstof, Innovatie, Krimp, Landbouw en Plattelandsontwikkeling, Mobiliteit & bereikbaarheid, Onderwijs & arbeidsmarkt

Noord-Nederlandse Verkiezingsinzet 2023

Topics: Circulair, Cultuur, Economie van de toekomst, Energie, Waterstof, Innovatie, Krimp, Landbouw en Plattelandsontwikkeling, Mobiliteit & bereikbaarheid, Onderwijs & arbeidsmarkt

Position Paper - The Northern Netherlands is fit for the European Green Deal

Topics: Circulair, Economie van de toekomst, Energie, Waterstof, Landbouw en Plattelandsontwikkeling, Mobiliteit & bereikbaarheid

Position paper - 'Through the Valley to the Top: Why the EU needs a dedicated roadmap for Hydrogen Valleys'

Topics: Energie, Waterstof

Position Paper Prognos 2021 - Toegangspoort tussen West- en Noord-Europa

Topics: Mobiliteit & bereikbaarheid

Verslag Expertpanel Deltaplan deel B

Topics: Economie van de toekomst, Krimp, Mobiliteit & bereikbaarheid, Onderwijs & arbeidsmarkt

Analyse Deltaplan Noordelijk Nederland Deel B

Topics: Economie van de toekomst, Krimp, Mobiliteit & bereikbaarheid, Onderwijs & arbeidsmarkt

Noord-Nederland reageert op besluit sluiting kindhartcentrum UMCG

Topics: Economie van de toekomst, Innovatie, Onderwijs & arbeidsmarkt
Medio december stuurde (demissionair) minister De Jonge zijn besluit naar de Tweede Kamer om specifieke (kinder)hartzorg bij het UMCG weg te halen en te concentreren in Utrecht en Rotterdam.

Noord-Nederland reageert in een brief op dat besluit.

Brief aan de informateur mevr. drs. Hamer

Topics: Circulair, Cultuur, Economie van de toekomst, Energie, Waterstof, Innovatie, Krimp, Landbouw en Plattelandsontwikkeling, Mobiliteit & bereikbaarheid, Onderwijs & arbeidsmarkt

Brief aan de informateur dhr. Tjeenk Willink

Topics: Circulair, Cultuur, Economie van de toekomst, Energie, Innovatie, Krimp, Landbouw en Plattelandsontwikkeling, Mobiliteit & bereikbaarheid, Onderwijs & arbeidsmarkt

Bouwstenen voor het Deltaplan: Noordelijk Nederland en het Stedelijk Netwerk Nederland beter verbonden

Topics: Circulair, Economie van de toekomst, Innovatie, Krimp, Landbouw en Plattelandsontwikkeling, Mobiliteit & bereikbaarheid

Impressie lijsttrekkersdebat 2021

Topics: Economie van de toekomst, Innovatie, Krimp, Landbouw en Plattelandsontwikkeling, Mobiliteit & bereikbaarheid, Onderwijs & arbeidsmarkt

Storyline - "Noord-Nederland: van Aandachtregio naar Voortrekker in de energietransitie

Topics: Circulair, Energie, Waterstof, Innovatie
Om Noord-Nederland te transformeren naar een duurzaam ecosysteem waarin de economische afhankelijkheid van fossiele grondstoffen is weggenomen, zijn forse investeringen nodig op het gebied van duurzame ketens, scholing en innovatie. De inzet van het JTF maakt hierin het verschil naar een groene toekomst voor Noord-Nederland en biedt een nieuw perspectief voorduizenden inwoners van wie de banen op dit moment onder druk staan. Tegelijkertijd hebben deze investeringen impact in Nederland en Europa, waar ze bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen en een economie die niet langer afhankelijk is van fossiele grondstoffen.

Manifest - "Noord-Nederland: van Aandachtregio naar Voortrekker in de energietransitie

Topics: Circulair, Energie, Waterstof, Innovatie
Om Noord-Nederland te transformeren naar een duurzaam ecosysteem waarin de economische afhankelijkheid van fossiele grondstoffen is weggenomen, zijn forse investeringen nodig op het gebied van duurzame ketens, scholing en innovatie. De inzet van het JTF maakt hierin het verschil naar een groene toekomst voor Noord-Nederland en biedt een nieuw perspectief voorduizenden inwoners van wie de banen op dit moment onder druk staan. Tegelijkertijd hebben deze investeringen impact in Nederland en Europa, waar ze bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen en een economie die niet langer afhankelijk is van fossiele grondstoffen.

Position Paper CEF - oktober 2020

Topics: Energie, Waterstof, Mobiliteit & bereikbaarheid
Vanaf 1 januari 2021 begint onder de Europese programmaperiode 2021-2027 de nieuwe Connecting Europe Facility (CEF2). Noord-Nederland is de regio bij uitstek die met ambitieuze projecten kan bijdragen aan de doelen die deze faciliteit voor ogen heeft. Dit geldt voor projecten in de drie prioriteitsgebieden van CEF2: transport, energie en telecom. Met dit position paper laten wij zien hoe.

EFRO 2021-2027 - Propositie Noord-Nederland

Topics: Circulair, Energie, Economie van de toekomst, Innovatie, Krimp, Onderwijs & arbeidsmarkt
Noord-Nederland wil in 2021-2027 voortbouwen op de successen van 2014-2020. Overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties werken daarom aan een EFRO-programma dat voortreffelijk aansluit bij de doelstellingen van de Europese Commissie: een slimmer Europa (innovatie, digitalisering en mkb) en een groener Europa (klimaat en koolstofarme economie). Daarbij zetten we nadrukkelijk in op synergie met andere Europese, nationale en regionale fondsen, bijvoorbeeld met Just Transition Fund en Horizon Europe.

Onderzoek Arbeidsmarkt Noord-Nederland

Topics: Onderwijs & arbeidsmarkt

Nederland in Balans. Een nieuwe koers voor krimpregio’s

Topics: Krimp
De bevolking in Nederland is constant in beweging. In sommige regio’s groeit de bevolking, in ander regio’s daalt hij. Dit heeft positieve en negatieve effecten. Deze demografische factoren lijken onomkeerbaar, maar dat betekent niet dat er niets aan te doen is. De gevolgen zijn op te vangen en er liggen kansen voor de toekomst. Dat is voor de regio’s met krimp niet anders dan voor de regio’s en steden die met negatieve groeieffecten worstelen.

ESF+ de volgende stap naar een weerbare arbeidsmarkt

Topics: Onderwijs & arbeidsmarkt
In 2021 gaat er een nieuwe programmeringsperiode voor het Europees Sociaal Fonds (ESF+) van start. Het ministerie van SZW werkt momenteel met gemeenten en sociale partners de uitgangspunten voor de nieuwe periode uit. Noord-Nederland gaat voor een wendbare en weerbare arbeidsmarkt en ziet het ESF+ programma als de volgende stap om te werken aan de transitie naar toekomstbestendige werkgelegenheid.

Joint Research Centre - samenvatting beeindiging gaswinning Noord-Nederland

Topics: Energie
Van mei t/m december 2019 heeft het Joint Research Centre, de wetenschappelijke dienst van de Europese Commissie, onderzoek gedaan naar de gevolgen van het afschalen van de gaswinning voor Noord-Nederland. Hierbij werd gekeken naar de sociaal-economische impact voor de regio en naar de regionale ontwikkelingskansen met betrekking tot hernieuwbare energie en de energietransitie.

Nederland: Kies voor verbinding en creëer brede welvaart

Topics: Circulair, Cultuur, Energie, Waterstof, Economie van de toekomst, Innovatie, Krimp, Landbouw en Plattelandsontwikkeling, Mobiliteit & bereikbaarheid, Onderwijs & arbeidsmarkt

OV 2030 Op naar zero emissie

Topics: Energie, Waterstof, Mobiliteit & bereikbaarheid

Samenvatting ‘We the North’ Kader voor Noordelijk programma Experimenteerregio 2017-2020

Topics: Cultuur

We the North Kader voor noordelijk programma experimenteerregio 2017-2020

Topics: Cultuur

Position paper We the North 2.0 (2021-2024)

Topics: Cultuur

We the North - Regioprofiel 2018

Topics: Cultuur

Nederland in Balans. Een nieuwe koers voor krimpregio’s

Topics: Krimp

Rapport - Stand van zaken op de Noord-Nederlandse arbeidsmarkt

Topics: Onderwijs & arbeidsmarkt

Position Paper - LLO in Noord-Nederland doen we dat samen

Topics: Onderwijs & arbeidsmarkt

Position Paper CEF Transport Budget

Topics: Mobiliteit & bereikbaarheid

OV ontwikkelagenda Noord Nederland

Topics: Mobiliteit & bereikbaarheid

Minstens 30 minuten Sneller voor 2030-gecomprimeerd

Topics: Mobiliteit & bereikbaarheid

IPO: Cohesiebeleid: een fundamentele pijler onder de Nederlandse regionale economie

Topics: Economie van de toekomst

Sterk Noord-Nederland EU Fondsen na 2020

Topics: Economie van de toekomst
In de Noord-Nederlandse economie bepalen de natuurlijke omgeving en sociaal-culturele aspecten de koers. Noord-Nederland is tot vier assets gekomen die het verschil kunnen maken. Deze sluiten aan bij de Europese uitdagingen en UN Global Goals. Op deze assets innoveren we als de beste. Wij bedenken oplossingen voor een betere wereld en Noord-Nederland zou hiermee wel eens het best bewaarde geheim van Europa kunnen zijn.

Noord-Nederland koploper in de energietransitie

Topics: Energie

Investeringsagenda waterstof Noord-Nederland - februari 2019

Topics: Waterstof