SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

Regio's beter bereikbaar: Nederland krijgt lucht

Pagina laatst geupdate: 9 maanden 2 weken geleden

Files? Het noorden geeft lucht

Noord-Nederland heeft bloeiende culturele en economische centra. Daarbij hebben we ook rust en ruimte. Door deze unieke kwaliteiten is onze regio een geweldige plek om te wonen, te werken en te innoveren. We zien ook nationale uitdagingen: het dichtslibben van de Randstad en de krimp buiten de stedelijke centra in Noord-Nederland.

Het Noorden en de Randstad kunnen elkaar perfect ondersteunen. Investeringen in de noordelijke MIRT-Projecten helpen de Randstad te ontlasten en maken het Noorden vitaler. Dit past bij de wens van de Rijksoverheid om de stedelijke regio’s beter met elkaar te verbinden. Een betere connectie met Duitsland en Scandinavië via Noord-Nederland is daarnaast goed voor de internationale bereikbaarheid van Nederland en de noordelijke werkgelegenheid.

Overheden en werkgevers uit de Randstad en het Noorden hebben elkaar gevonden in de ambitie om de reistijd per trein vóór 2030 te verkorten met minimaal 30 minuten. Ook de Tweede Kamer heeft hierover een motie aangenomen. Dit kan in veel opzichten een oplossing bieden voor onze gezamenlijke economische, duurzame en maatschappelijke opgaven.

Wat willen we bereiken?

Snelle nationale en internationale verbindingen

Infrastructuur kan niet alleen economische ontwikkelingen ondersteunen, maar kan ook economische ontwikkeling versterken. Daarom is het belangrijk dat Noord-Nederland door middel van goede en snelle nationale en internationale verbindingen verbonden is met de economische kernregio’s elders in het land. Substantiële tijdswinst is daarbij het streven. Hierbij denken we aan de Lelylijn, snelheidsverhogingen op het bestaande spoor tussen de Randstad en Noord-Nederland, optimalisering van de A28 tussen Amersfoort en Hoogeveen, het op orde brengen van de vaarweg Lemmer-Delfzijl en de vaarweg Meppel-IJsselmeer en verbetering van de grensoverschrijdende spoorverbindingen Leeuwarden - Groningen - Bremen en Emmen – Coevorden – Nordhorn / Bad Bentheim. 

mobi

Uitbreiding

Smart mobility rondom de steden

Noord-Nederland werkt samen met het Rijk aan een integrale aanpak van mobiliteit. Door te investeren in hoogwaardige OV-verbindingen rondom steden wordt veel van de druk richting de steden verminderd. Door intensief samen te werken met bedrijfsleven en onderwijsinstellingen kan het gebruik van bestaande infrastructuur beter worden benut. Door te investeren in fietssnelwegen, deelfietssystemen en slimme fietsoversteken zorgen we voor veilig gebruik van de fiets door zo veel mogelijk reizigers.

Smart mobility en bereikbaar platteland

Noord-Nederland wordt een nationale proeftuin voor pilots met autonoom vervoer en innovatieve vormen van mobiliteit om de bereikbaarheid van het landelijk gebied te waarborgen. Hiervoor worden testen uitgevoerd met onder meer autonome voertuigen over weg, spoor en water en wordt een eerste concrete stap gezet op weg naar MaaS, Mobility as a Service. De Drone Hub Groningen Airport Eelde wil geleidelijk groeien als testlocatie om de ontwikkeling en toepassing van onbemande luchtvaart en autonoom vliegen te versnellen.

Verduurzaming goederenvervoer

Noord-Nederland heeft een schakelfunctie tussen economische kerngebieden als de Randstad en Noord-Duitsland en de daarachter gelegen gebieden in Noord- en Oost-Europa. Om het vervoer over water optimaal te benutten, moeten de vaarroutes geschikt worden gemaakt voor grotere schepen. Tevens dient het goederenvervoer per spoor te worden gefaciliteerd. Onder andere in Groningen en Leeuwarden willen we actief experimenteren met bevoorrading van winkels en horeca in de binnenstad op een duurzame en milieuvriendelijke manier.

Verduurzaming openbaar vervoer

Om het openbaar vervoer per bus en trein uitstootvrij te maken, zijn forse investeringen nodig. Door te investeren in waterstof en nieuwe oplaadtechnieken wordt het in het busvervoer mogelijk om ook op de langere lijnen emissieloos te rijden. Daarnaast geldt dat het grootste deel van het regionale spoornetwerk van Noord-Nederland nog niet geëlektrificeerd is. Gezien de enorme investeringskosten voor elektrificatie zoekt Noord-Nederland nadrukkelijk naar alternatieve energiebronnen, waaronder waterstof. Het Mobiliteitsfonds moet naast investeringen in laadinfrastructuur voor bus en trein ook het gebruik van batterijen of waterstof op treinen mogelijk maken. Op deze manier kunnen innovaties sneller doorgevoerd worden en kan bespaard worden op het onderhoud. Indien de nieuwe uitstootvrije technieken in Noord-Nederland werken, kan dit ook in de rest van het land worden doorgevoerd.

Wat hebben we nodig voor een slimme mobiele toekomst?

Spoor

 • Nederland verbinden via onze regio met Duitsland en Scandinavië met nieuw en bestaand spoor. Hierbij ook gebruik maken van de varianten van de Lelylijn en de Nedersaksenlijn.
 • Het creëren van substantiële tijdswinst op het bestaande spoor tussen de Randstad en Noord-Nederland door op korte termijn snelheidsverhogingen te bewerkstelligen.
 • Versterking van spoorverbindingen tussen de stedelijke centra in het Noorden, Emmen-Zwolle-Assen-Groningen-Leeuwarden.
 • Verbetering van de robuustheid van het spoornetwerk. Te beginnen met:
  • aanpassing van het traject tussen Herfte en Meppel,
  • aanpassing van de spoorbrug over het Van Harinxmakanaal in Leeuwarden tot aquaduct.
 • Verduurzaming van het treinvervoer middels elektrificatie en groene waterstof.
 • Gebruik maken van de unieke combinatie van stedelijke centra en het buitengebied in het Noorden als testlocatie voor innovatieve mobiliteitstechnieken en ideeën, bijvoorbeeld de Hyperloop.
 • Investeringen vanuit het Rijk in de bereikbaarheid per fiets.

Wegen en vaarwegen

 • Optimalisatie van de A28 tussen Amersfoort en Hoogeveen en de optimalisatie van de snelwegen A7 en A6.
 • Voorrang geven aan het op orde brengen van de hoofdvaarweg tussen Lemmer en Delfzijl en de vaarweg tussen Meppel en het IJsselmeer.

  Slim & Groen

  De groei van mobiliteit, met name rondom de steden, is in toenemende mate een bedreiging voor het leefklimaat en voor de economische ontwikkeling van Nederland. De afgelopen jaren is ingezet op het verbeteren van de verbindingen tussen de steden in de Randstad. Maar de problemen, juist in de steden, zijn alleen maar toegenomen. Ringwegen lopen vol en rondom de stations zijn fietsenstallingen niet aan te slepen. Knelpunten zijn steeds minder het gevolg van één verkeersstroom en de oplossing ligt daarom vaak in het aanbieden van een mix van vervoerssystemen: de zogenaamde multimodale aanpak. Zo kan het systeem als geheel weer functioneren. 

  Noord-Nederland biedt de mogelijkheid om te experimenteren in die multimodale aanpak. Met een aantal compacte steden, een intensief stedelijk netwerk en een uitgestrekt buitengebied biedt het Noorden een ideale proeftuin om te experimenteren met de hele vervoersketen. Wat werkt in Noord-Nederland kan daarna opgeschaald worden naar de grotere steden in de Randstad.

  "Nederland is toe aan een reset waar het gaat om mobiliteit," zegt gedeputeerde Fleur Gräper. Noord-Nederland kan hierbij helpen. "Als gebied met zowel compacte steden en stedelijke gebieden als een dunbevolkt buitengebied, zijn we Nederland in het klein. De ideale plek om nieuwe zaken te testen en uit te proberen. Samen werken aan een slimme én groene multimodale aanpak waarmee we laten zien hoe steden en platteland ook in de toekomst bereikbaar blijven."

  Meer weten?

  We vertellen u graag meer

  Katinka Eetgerink

  Adviseur Public Affairs

  Neem contact op