SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

Noord-Nederland werkt aan waterstof

Pagina laatst geupdate: 1 jaar 10 maanden geleden

Noord-Nederland heeft de afgelopen jaren vol ingezet op de ontwikkeling van waterstof ecosystemen. De regio heeft dan ook Europese erkenning gekregen (FCH JU) en wordt inmiddels aangemerkt als de leidende Hydrogen Valley in Europa: een volwaardig ecosysteem van groene waterstof, van productie, transport tot gebruik in industrie, mobiliteit en gebouwde omgeving. De unieke kenmerken van Noord-Nederland dragen daar aan bij: een groot potentieel aan grootschalige windenergie, voldoende locaties voor productie, een bestaande gasinfrastructuur, toegang tot de markt en kennis van en ervaring met transport en handel in gassen.

Juist nu de economie een boost nodig heeft en de klimaatdoelstellingen worden aangescherpt, biedt waterstof een kans voor Nederland om de transitie van aardgas naar duurzame energie te maken.

Facts & Figures

percentage duurzame energie in Groningen
15%
Aantal lokale energiecoöperaties in Friesland
64
Aantal zonnepanelen op zonnepark Airport Eelde
63.196
aantal huishoudens dat van stroom kan worden voorzien vanuit park airport Eelde
6400

Investeringsplan Waterstof Noord-Nederland

Noord-Nederlandse bedrijven en overheden presenteerden in oktober 2020 hun investeringsplan waterstof. Het plan omvat investeringen oplopend tot 9 miljard euro.

Deze plannen kunnen zorgen voor het behoud van ca. 66.000 bestaande banen in bijvoorbeeld gasinfrastructuur en mobiliteit, en 25.000 (in 2030) tot 41.000 (in 2050) nieuwe banen in bijvoorbeeld onderhoud en operaties. Noord-Nederland wil hierin een voortrekkersrol spelen, waarna een landelijke en Europese implementatie volgt. De bedrijven staan klaar om gezamenlijk meer dan 50 projecten te ontwikkelen over de hele keten (productie- transport/opslag - afname). De plannen worden gefaseerd uitgevoerd. Voor de ontwikkeling van de plannen is het nodig dat het kabinet in 2021 met extra capaciteit komt voor wind op zee, een reguleringskader en een financiële ondersteuning.

Opening Hystock

Hydrogen Valleys Partnership

Waar werken we aan voor een waterstofregio?

Wij werken niet alleen aan een energieneutrale regio, maar ook aan de grootschalige productie van groene waterstof, opslagfaciliteiten van voorraad aan hernieuwbare energie en levering van groene waterstof aan de rest van Nederland. Dit is een nationale waterstofketen tussen het Noorden en de rest van het land en het buitenland, waardoor Nederland transformeert van een aardgasland naar een waterstofland.

Hiermee is Noord-Nederland één van de Europese waterstofkoplopers. De Noord-Nederlandse subsidieaanvraag voor een Hydrogen Valley is door de Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) van de Europese Commissie geselecteerd om de subsidie-overeenkomst voor te bereiden. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat geeft volle steun aan het initiatief. Volgens hem heeft Noord-Nederland alles in huis voor een omvangrijke, succesvolle en duurzame waterstofeconomie.

Meer weten?

We vertellen u graag meer

Tom Bouma

Adviseur Public Affairs

Neem contact op

Publicaties & Downloads

Investeringsagenda waterstof Noord-Nederland - februari 2019

Topics: Waterstof