Noord-Nederland voelt zich thuis in Europa

Pagina laatst geupdate: 1 dag 17 uur geleden

Noord-Nederland voelt zich thuis in Europa

Noord-Nederland voelt zich thuis in Europa. Wij hebben bewezen dat de regionale economie sprongen kan maken dankzij ondersteuning uit Europese fondsen. Het geld wordt hier goed besteed. 

De structuur- en investeringsfondsen van de Europese Unie geven een flinke impuls aan de regionale economie en werkgelegenheid in het Noorden. In de afgelopen programmaperiode, van 2007 tot en met 2013 heeft het Noorden €169,4 miljoen ontvangen uit het structuurfonds EFRO. Dat heeft geleid tot een totaal aan investeringen van ongeveer €705 miljoen. Iedere euro EFRO-subsidie maakt in Noord-Nederland dus 4,6 euro aan investeringen los. Maar liefst 6.000 ondernemingen, met name in het midden- en kleinbedrijf, investeerden vooral in innovatie en creëerden ca. 7.400 arbeidsplaatsen

  Wat willen we bereiken

  In de Joint Position van de gezamenlijke Nederlandse overheden over hervorming van de ESI-fondsen wordt ingezet op behoud van deze fondsen voor Nederland en de ook voor Noord-Nederland belangrijke thema's:  

  • Meer synergiemogelijkheden voor EU-middelen. 
  • Verbreding van de Regionale Innovatiestrategieën voor Slimme Specialisatie, RIS3. 
  • Vermindering administratieve lasten door invoering van de SISA-methodiek; single information, single audit op Europees niveau. 
  • Uitgangspunt innovatiesubsidies, H2020: excellentie en kwaliteit.  
  • Grensoverschrijdende samenwerking.  

  Daarnaast pleit Noord-Nederland voor het ombuigen van de RIS, Regionale Innovatiestrategie, naar ROS, Regionale Ontwikkelingsstrategie, gevoed door de Europese fondsen. Dit betekent dat naast EFRO ook POP, ESF en Interreg regionaal geprogrammeerd kunnen worden in lijn met de ROS, zodat in samenhang kan worden geïnvesteerd. Programmering en uitvoering op landsdelige schaal bieden de beste garantie op betrokkenheid en cofinanciering van regionale en lokale overheden en partners en is goedkoper in de uitvoering.  

   Afbeelding Europa

   Wat hebben we nodig?

   • Commitment van het Rijk voor het Joint position als formeel kabinetsstandpunt. 
   • Erkenning van het Rijk dat EU-fondsen een fundamentele pijler zijn onder de regionale economie. 
   • Onderhandelingsstrategie MFK gericht op verbeteren netto-betalerspositie door meer ‘regionaal geld’ uit de Europese pot te claimen. 
   • Tot principeafspraken komen met kabinet over bundeling van fondsen, regionale uitvoering en verdeling. 

   Meer weten?

   We vertellen u graag meer

   Jildau Schuilenburg

   Senior Adviseur Public Affairs

   neem contact op

   Publicaties & Downloads

   Sterk Noord-Nederland EU Fondsen na 2020

   Thema's: Europa
   In de Noord-Nederlandse economie bepalen de natuurlijke omgeving en sociaal-culturele aspecten de koers. Noord-Nederland is tot vier assets gekomen die het verschil kunnen maken. Deze sluiten aan bij de Europese uitdagingen en UN Global Goals. Op deze assets innoveren we als de beste. Wij bedenken oplossingen voor een betere wereld en Noord-Nederland zou hiermee wel eens het best bewaarde geheim van Europa kunnen zijn.

   IPO: Cohesiebeleid: een fundamentele pijler onder de Nederlandse regionale economie

   Thema's: Europa

   SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

   Meer informatie