Nog beter boeren in het Noorden

Pagina laatst geupdate: Versie aanmaaktijdstip 1 week 4 dagen geleden

Nog beter boeren in het Noorden

Nergens ter wereld is de grond zo vruchtbaar en is het klimaat zo geschikt voor boeren. Noord-Nederland is een topgebied voor landbouw en agrifood. Nu en in de toekomst. 

Onze landbouw en voedselproductie zijn van grote betekenis voor de nationale economie en de vitaliteit van het platteland: de inrichting van het landschap, de natuur en de kwaliteit van bodem, lucht en grondwater. Het Noorden wil de komende jaren, ondersteund met Europese gelden uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, inzetten op innovatie, ecologische verduurzaming en vergroening. 

  Wat willen we bereiken?

  • Innovatie van de landbouw: op landbouwbedrijven en de agribusiness wordt op een innovatieve wijze gewerkt aan waardevermeerdering van groene grondstoffen.  

  • Vergroening en verduurzaming: Verdere vergroening en ecologische verduurzaming van de landbouw. 

  • Vitaal platteland: de sector levert een positieve bijdrage aan de sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen op het platteland en de noordelijke natuur. 

  Afbeelding Europa

  afbeelding

  Wat hebben we nodig?

  Deze uitdagingen vergen een integrale landsdelige aanpak met een nadrukkelijke rol van de regio in de uitvoering. En een regionale ontwikkelingsagenda, waar landbouw en vitaal platteland belangrijke onderdelen van zijn, met synergie tussen de verschillende Europese fondsen. 

  Om onze Noord-Nederlandse doelen te bereiken, willen we 'Pijler 1' koppelen aan maatschappelijke biodiversiteitsdiensten, en budget verschuiven naar 'Pijler 2' om die te kunnen inzetten voor innovatie van de landbouw- en voedselketen en voor een breed plattelandsbeleid. In Noord-Nederland wordt via het spoor van de natuurinclusieve Landbouw een transitie ingezet naar een structurele verduurzaming van de landbouw. 

  Dit doen we door in diverse gebieden maatregelen te testen en maatregelen die werken (positief effect op ecologie en economie) verder uit te rollen. Hiermee wordt Noord-Nederland proeftuin en koploper voor de transitie naar een duurzame en vitale landbouw. 

  Europese Unie

  De Europese Unie speelt een grote rol in het hedendaagse landbouwbeleid. De discussie over de vormgeving van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU na 2020 is begonnen. Mede als gevolg van de Brexit komt er druk te staan op de Europese begroting en daarmee ook op de omvang van het landbouwbeleid. Naast deze financiële uitdaging, vragen thema’s als verduurzaming, vergroening van de sector en klimaat aandacht. Het moderniseren van het GLB na 2020 is hiervoor noodzakelijk. 

  Meer weten?

  We vertellen u graag meer

  Brechtje Turksma

  Adviseur Public Affairs

  Neem contact op

  SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

  Meer informatie