SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

Het Noorden is rijk aan culturele parels

1 jaar 6 maanden geleden

Culturele parels

De drie noordelijke provincies en de gemeenten Assen, Emmen, Leeuwarden en Groningen hebben in 2016 samen het initiatief genomen tot het culturele experimenteerprogramma We the North. Samen met het culturele veld werken we aan een bruisend cultureel ecosysteem. Het Noorden heeft een geschikte schaal om te experimenteren, met sterke verbindingen tussen cultuur en andere maatschappelijke opgaven.

Het Noorden is rijk aan culturele parels. Denk aan de festivals Oerol en Eurosonic Noorderslag (ESNS), het Noord Nederlands Orkest en het Noord-Nederlands Toneel, maar ook het jeugdtheater Garage TDI. Leeuwarden Culturele Hoofdstad (LF2018) heeft laten zien dat cultuur leeft in Noord-Nederland en dat het kan zorgen voor meer betrokkenheid in de samenleving, oftewel mienskip en noaberschap.

 

Facts & Figures

Start Noordelijke Stedelijke Cultuurregio
2017
Investering in We the North
2,4 miljoen

We the North 2.0

Wij zijn trots op de cultuursector in Noord-Nederland, die een hoge kwaliteit biedt en zeer divers is. We the North investeerde in de periode 2017-2020 jaarlijks 6 ton extra in kunst en cultuur, vooral in initiatieven op provincie-overstijgend niveau. De investeringen van de afgelopen jaren hebben gezorgd voor meer talentontwikkeling, vernieuwing en samenwerking in de cultuursector. Inwoners en bezoekers van Noord-Nederland profiteren hiervan.

We the North wordt in de periode 2021-2024 voortgezet. In 2018 is op verzoek van de Minister van Cultuur een regioprofiel van het Noorden opgesteld: We the North 2.0. Daarin presenteert het Noorden zich als één culturele regio. De focus ligt daarbij op talentonwikkeling, innovatie (vernieuwing en verbreding) en het verder versterken van de regionale netwerken. De ambitie is een kwalitatief sterke culturele infrastructuur met een passende verdeling van instellingen over Noord- Nederland.

Zie ook www.wethenorth.org voor meer informatie over de bereikte resultaten in de periode 2017-2020 en de beschikbare aanvragen.

Wat hebben we nodig?

Een vitale kunst- en cultuursector is essentieel voor het Noorden als aantrekkelijke regio om te wonen en te werken. De cultuursector levert namelijk een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in de regio en is daarnaast ook van economische betekenis. Het zorgt voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat en is van belang voor de ontwikkeling van toerisme. Daarom moet overal in Nederland een volwaardig cultureel aanbod bestaan, met ruimte voor regionale differentiatie. Als beleid voor de regio goed is, werkt dat door in ruimte voor de Randstad.

 

cultuur

Waar werken we aan voor de noordelijke culturele regio?

  • Investeringen in kunst en cultuur, waarbij regionaal evenwicht in Rijkscultuurbestedingen is geborgd. Dit kan bijvoorbeeld door stedelijke regioinitiatieven als ‘We the North’ een stevige positie te geven.
  • Stimulering van de samenwerking tussen regio’s en de Rijksoverheid wat betreft maatschappelijke opgaven. Bijvoorbeeld door middel van het instrument RegioDeals en verdere uitwerking van de samenwerking van het Rijk met de culturele stedelijke regio’s, zoals ‘We the North’.
  • Waarborging van een regionale spreiding van culturele- en zorgvoorzieningen. Blijf investeren in kunst en cultuur, talentontwikkeling, podiumkunsten en het behoud van erfgoed.

Meer weten?

We vertellen u graag meer

Tom Bouma

Adviseur Public Affairs

Neem contact op

Publicaties en Downloads

Samenvatting ‘We the North’ Kader voor Noordelijk programma Experimenteerregio 2017-2020

Topics: Cultuur

Position paper We the North 2.0 (2021-2024)

Topics: Cultuur