Het Noorden geeft energie

Pagina laatst geupdate: 1 dag 16 uur 12 minuten 27 seconden geleden

Het Noorden geeft energie

Noord-Nederland wil verduurzamen en bijdragen aan het nationale Klimaatakkoord en het Akkoord van Parijs. We willen hierbij gebruik maken van de kwaliteiten en bronnen die in Noord-Nederland beschikbaar zijn. In Groningen en Drenthe is dat de productie en toepassing van waterstof. In Fryslân is dat bijvoorbeeld warmte uit oppervlaktewater. In alle gevallen staat hierbij draagvlak en de beweging ‘van onderop’ centraal.

Wij willen een toekomstperspectief ontwikkelen voor de regio. Een toekomstperspectief dat nog duurzamer is dan het huidige, bijdraagt aan brede welvaart en die nieuwe werkgelegenheid creëert.

FACTS & FIGURES

Duurzame energie in Groningen
15%
Lokale energiecoöperaties in Friesland
64
Zonnepanelen op zonnepark Airport Eelde
63.196
Huishoudens dat van stroom kan worden voorzien vanuit park airport Eelde
6400

Koploperregio

Het noorden is en blijft een koploperregio op het gebied van duurzame energie: qua aandeel hernieuwbare energie, aantal banen, maar ook qua innovaties en de implementatie hiervan en qua kennisinstituten. Bedrijfsleven, overheden en burgers zetten zich in om duurzame energie op te wekken en energie te besparen.

De fossiele gasvoorraad is eindig en de winning hiervan veroorzaakt aardbevingen in onze regio. Nut en noodzaak van de omslag van fossiele naar hernieuwbare energie worden hier het meest gevoeld. Er is breed draagvlak voor duurzame energieprojecten en een vorm van governance waarmee deze energietransitie tot stand kan komen. We ontwikkelen (financiële) instrumenten om de energietransitie van onderop te stimuleren. We werken ook hard aan het bouwen van commitment en participatie vanuit de hele samenleving.

afbeelding

Afbeelding

Hydrogen valley

Wij werken niet alleen aan een energie neutrale regio, maar ook aan de grootschalige productie van groene waterstof, opslagfaciliteiten van overschot aan hernieuwbare energie en levering van groene waterstof aan de rest van Nederland. Hiermee leveren we als regio met bedrijfsleven en kennisinstellingen een belangrijke bijdrage aan de nationale energietransitie en door landsgrensoverschrijdende projecten aan de Europese Energie-unie en zijn we met recht de Hydrogen Valley van Europa.

Wat hebben we nodig?

  • Regelruimte en financiële instrumenten die lokale initiatieven in hun kracht zetten, zodat zij maximaal kunnen profiteren van de lusten en lasten van verduurzaming.
  • Een landelijke aanpak voor de lange termijn voor het capaciteitsprobleem op het elektriciteitsnetwerk, daarbij wordt ook gekeken naar kansen voor alternatieve vormen van energietransport en infrastructuur, waaronder waterstof. Daarnaast moeten decentrale energienetwerken versneld aangelegd worden, om zo kleine initiatieven, nieuwe zonne-energieparken en windparken te kunnen blijven bedienen.

Meer weten?

We vertellen u graag meer

Job Barnhoorn

Adviseur Public Affairs

Neem contact op

SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie