SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

De volledig circulaire regio

6 maanden 4 weken geleden

De circulaire regio

Het Noorden heeft de ambitie om de groenste regio van Nederland te worden en fungeert als vliegwiel naar een nationale circulaire economie. De kernkwaliteiten van het Noorden geven ons een voorsprong op weg naar een groene toekomst.

Circulaire principes sluiten naadloos aan op de bestaande noordelijke economie. Grondstofstromen uit sterke ketens als landbouw, chemie, bouw en afval worden benut voor ‘biobased’ producten en bedrijvigheid. De ambitie vanuit Noord-Nederland in 2050 volledig circulair te zijn sluit perfect aan bij de ambitie van het Rijk uit het Rijksbrede Programma Circulaire Economie. Bedrijfsleven en kennisinstellingen werken in het Noorden samen aan kennisopbouw over circulaire economie. 

Watercampus Wetsus in Leeuwarden is een unieke kennisinstelling, die innovatie levert en aanjaagt op vrijwel alle facetten van ‘natte technologie’. Deze innovatiecapaciteit is onder andere gericht op watertechnologie, bodemvruchtbaarheid, herbebossing en schone energie. In Fryslân ziet men ook kansen voor aquathermie, duurzame energie door warmtewinning uit oppervlaktewater. 

Vergroening van de chemie en circulaire projecten gaan in het Noorden hand in hand. In Chemports Delfzijl en Emmen geven we vorm aan een duurzame chemie, waar de ketens naadloos op aansluiten. Daarnaast gaat de chemie meer en meer over op hernieuwbare energie uit wind, zon en biomassa. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden werken hierin samen.

Drenthe doet het in de bouw. Alle acht Drentse woningcorporaties zetten zich in voor circulair bouwen en wonen. In september namen zij het initiatief tot de Proeftuin Drenthe Woont Circulair. Deze aanpak richt zich op veertig sloopwoningen en zeventig nieuwbouwwoningen in Drenthe.
 

Wat willen we bereiken?

Ambities

Noord-Nederland heeft de ambitie om de groene regio van Nederland te worden. Onze ambities op gebied van energie, groene landbouw, biobased als bouwstenen gekoppeld aan de circulaire economie zijn de basis voor deze vergroening.  

Kennisopbouw 

Samen met onze Noord-Nederlandse kennisinstellingen werken we aan de kennisopbouw over circulaire economie. We willen ook leren door te doen, bijvoorbeeld door te experimenteren op onze festivals. In het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie in Drenthe lossen studenten vraagstukken van ondernemingen op en werken aan circulaire businesscases. Denk ook aan het lectoraat Plastics en lectoraat Bodem van Stenden NHL. Zo ontstaat een dynamische leeromgeving die de vertaalslag van visie naar concrete projecten realiseert. Op deze wijze worden partijen bij elkaar gebracht die elkaar normaal moeilijk vinden en werken we aan circulair opgeleide medewerkers van de toekomst. 

Het goede voorbeeld geven

Als overheden willen we het goede voorbeeld geven. Samen met gemeenten en waterschappen gaan we meer circulair inkopen om zo als launching customer circulaire initiatieven een kans te geven zich door te ontwikkelen.  

Waar werken we aan?

  • Aanwijzing van Noord-Nederland als Living Lab van Nederland, een regio waarin de eerste grondstoffenkringloop wordt gesloten.
  • Een circulair investeringsfonds voor Noord-Nederland. Hiermee ondersteunen we circulaire initiatieven, gericht op circulaire woningbouw.
  • Passende verplichte wet- en regelgeving voor het gebruik van gerecyclede producten.
  • Het stimuleren van MKB om circulaire businessmodellen te ontwikkelen en de opgedane kennis van best practices te verspreiden.
  • Aandacht voor de belangrijke rol van water in de transities en daarom structurele financiering voor de Watercampus Wetsus.
  • Verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven door mee te investeren in de ontwikkeling van de noordelijke campussen op het gebied van water, energie en vergroening van de chemie: WaterCampus, Campus Groningen, Energy Academy Europe en Chemport.
  • Investeringen in start-ups en scale-ups op het gebied van de circulaire economie.

Living Foods Leeuwarden

Europa

De ambities van de Europese Green Deal sluiten goed aan bij de ambities van Noord-Nederland. De transitie wordt in Europa ingezet van een lineaire economie naar een circulaire economie. Noord-Nederland is in Europa goed op weg om dé Circulaire Regio van Europa te worden. 

Meer weten?

We vertellen u graag meer

Katinka Eetgerink

Adviseur Public Affairs

neem contact op