SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

Wetsus krijgt meerjarige financiering vanuit het Rijk

Wetsus krijgt meerjarige financiering vanuit het Rijk

Wetsus ontvangt de komende 10 jaar financiële ondersteuning vanuit het Rijk. De ministers Adriaansens (EZK) en Dijkgraaf (OCW) hebben dat in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt. De financiële ondersteuning komt vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Dankzij deze steun en bijdragen vanuit het bedrijfsleven, regionale overheden en subsidie vanuit het SNN wordt de financiële positie van Wetsus verstevigd. Recentelijk was SNN-directeur Marjan Dol nog op bezoek bij Wetsus, een verslag van dat bezoek vindt u hier.

Door de toezegging vanuit het Rijk blijft de belangrijke kennis en innovatiekracht van Wetsus op het gebied van watertechnologie behouden. Een resultaat waar vanuit Wetsus en de regio hard aan is gewerkt. We zijn dan ook erg blij dat de waarde van dit innovatieprogramma door het Rijk erkend wordt en de ontwikkeling van watertechnologie in Noord-Nederland krachtig kan worden voortgezet.