SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

Steun vanuit Kamer voor goede en frequente spoorvoorziening Noorden

Steun vanuit Kamer voor goede en frequente spoorvoorziening Noorden

Op dinsdagavond 3 oktober vond in de Tweede Kamer het Tweeminutendebat over de ontwerpconcessie HRN plaats. Het hoofdrailnet (HRN) is het spoornet waarop de Nederlandse Spoorwegen (NS) tot 2025 het alleenrecht heeft voor het rijden van reizigerstreinen. Op dit moment ligt de ontwerpconcessie HRN voor de jaren 2025 tot en met 2033 bij de Tweede Kamer ter discussie.

Het Tweeminutendebat is een vervolg op het eerdere debat waar de ontwerpconcessie uitvoerig is besproken. Dit keer ging het debat over de bereikbaarheid op het spoor en daarmee de bereikbaarheid van Noord-Nederland.

Regio Noord-Nederland staat voor een bereikbaar Noorden, goede verbindingen met de Randstad en een betaalbaar OV. De HRN-concessie regelt dat er in de toekomst voldoende treinen rijden tussen Leeuwarden en Zwolle, met een garantie van een minimaal bedieningsniveau op het traject: 2 intercity's en 2 sprinters per uur. Daarnaast is de regio voorstander van een 3e en 4e IC op het traject Groningen-Zwolle.

Verloop debat

Er was veel aandacht voor de bereikbaarheid van het Noorden. Het Tweede Kamerlid Krul (CDA) diende een motie in waarin hij de staatssecretaris vroeg of er in de HRN-concessie een realisatie van de 3e en 4e IC op het traject Zwolle-Groningen kon komen. De motie is medeondertekend door het Kamerlid Van der Graaf (CU) en Kamerlid De Hoop (Pvda/GL). 

Ook was er aandacht voor de betaalbaarheid van ov-kaartjes en de verbinding Zwolle-Leeuwarden. Ook diende het Kamerlid Van der Graaf een motie in over de financiële dekking van de 3e en 4e IC. Wij zijn blij om te zien dat er zo veel steun vanuit de Tweede Kamer is voor goede en frequente spoorvoorzieningen in Noord-Nederland.

Update 10 oktober: Motie aangenomen voor 3e en 4e IC op traject Groningen-Zwolle

Tijdens het tweeminutendebat op 3 oktober  is er door Harmen Krul (CDA) een motie ingediend voor een zo snel mogelijke realisatie voor een derde en vierde intercity per uur vanuit de Randstad naar Groningen en vice versa. Vandaag (10 oktober) is deze motie aangenomen. Bijna alle partijen stemden voor de motie: CDA, ChristenUnie, D66, PvdA, GL, BBB, SP, DENK, PvdD, FvD, Bij1, Gundugan, Groep van Haga en SGP. De Kamer heeft met deze motie laten weten dat zij een betere bereikbaarheid van het Noorden met de Randstad belangrijk vinden. Het is nu aan het kabinet om hier uitvoering aan te geven.

De HRN-concessie moet voor 24 december 2023 vastgesteld worden.