SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

Staat van de Europese Unie: dit betekenen EU-maatregelen voor Noord-Nederland

Staat van de Europese Unie: dit betekenen EU-maatregelen voor Noord-Nederland

Op 14 september vond in Straatsburg de Staat van de Europese Unie plaats. De Europese variant op Prinsjesdag en de Troonrede, zogezegd. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, presenteerde de visie voor Europa voor het komende jaar aan het Europese Parlement.

Haar speech riep op o.a. op tot solidariteit met Oekraïne en stond in het teken van de oorlog aan de Europese grens, de daaruit voortvloeiende energiecrisis en de Europese energieonafhankelijkheid met bijbehorende maatregelen.

Wat betekent dit voor Noord-Nederland

In de toespraak werden een aantal onderwerpen genoemd die voor Noord-Nederland van belang zijn, namelijk energie en stabiliteit van de economie. De energiecrisis is in heel Europa voelbaar, wat resulteert in het feit dat er zowel op nationaal als Europees niveau naar passende oplossingen wordt gezocht. Noord-Nederland kan hieraan bijdragen.

Energie

Europa moet zijn energieafhankelijkheid van Rusland inperken. Daarom is Europa overeengekomen om gas op te slaan. Het target is reeds behaald: Europa heeft nu 83% van de totale behoefte voor de winter opgeslagen. De gasprijzen en energieprijzen zijn echter te hoog – 10 maal vergeleken met het afgelopen jaar. Daarom stelt de Europese Commissie plannen voor om enerzijds het energieverbruik te verminderen en anderzijds te investeren in duurzame opwekking van energie, zoals waterstof. Voor deze laatste inzet heeft de EC de volgende maatregelen aangekondigd:

  • De EU zal doorgaan met de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen en de uitbreiding van haar waterstofmarkt. De EU zal een Waterstofbank oprichten met 3 miljard euro uit het Innovatiefonds. Dit sluit aan bij de doelstellingen uit de Green Deal.
  • Met RePowerEU beoogt de EC 10 miljoen ton hernieuwbare waterstof te produceren tegen 2030.

Deze maatregelen bieden perspectief voor Noord-Nederland om een significant aandeel te hebben in het terugdringen van de energiecrisis. Als eerste European Hydrogen Valley kunnen we onze kennis en ervaring inzetten om samen met de rest van Europa te kijken naar duurzame en consistente alternatieven voor de huidige gas- en elektramarkt.

Stabiliteit van de economie

Met het NextGeneration EU plan heeft de Europese Commissie ingezet om de economische gevolgen van de Covid-19 crisis te verzachten. In totaal is er 100 miljard euro verdeeld over de lidstaten en weggezet, dat betekent dat er nog 700 miljard verdeeld en weggezet dient te worden. De Europese Commissie wil met name bewerkstelligen dat lidstaten dit gebruiken voor hernieuwbare energie, zoals wind- en zonne-energie en duurzame mobiliteit. Geheel in lijn met de plannen van ons kabinet, zoals gepresenteerd tijdens de Troonrede: lees hier de reactie van Noord-Nederland, over kansen voor Wind op Zee en de productie van groene waterstof.

MKB en toekomstperspectief arbeidsmarkt

Een gunstig ondernemersklimaat zal door de EC ondersteund worden met een arbeidsmarkt met de juiste skills voor de toekomst en betere toegang tot grondstoffen voor de industrie. Concreet wordt ook voor het MKB het volgende voorgesteld:

  • Een MKB steunpakket -het zogenaamde BEFIT - met betere belastingregels en regels voor ondernemen in Europa;
  • Herziening van de Late Payment Directive – zodat, met name kleine ondernemingen, niet in de problemen komen door te late betalingen.
  • Het jaar 2023 zal het jaar van het onderwijs worden – met het oog op de juiste skills voor de toekomst.

Deze maatregelen bieden een gunstig perspectief voor de Noord-Nederlandse ambities: om vaart te maken met onze beoogde duurzame transities hebben we (nieuwe) specifieke skills nodig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de doelstellingen vanuit het Just Transition Fund (JTF), dat de economische en sociale gevolgen van de klimaattransitie op moet vangen.

Regionale inzet

De Europese Commissie bekijkt nu hoe de maatregelen ingezet kunnen worden. Hierbij wordt zowel naar nationale als regionale inzet gekeken. Noord-Nederland kan middels deze maatregelen bijdragen aan niet alleen nationale, maar ook Europese uitdagingen, waarbij de regionale belangen ondersteund worden.