SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

Noord-Nederlandse New Energy Coalition leidt omvangrijk Europees waterstofkennisproject

Noord-Nederlandse New Energy Coalition leidt omvangrijk Europees waterstofkennisproject

Met 10 miljoen euro EU-subsidie is er groen licht voor Hy2Market , een omvangrijk Europees onderzoeksproject ter versterking en onderbouwing van de Europese waterstofeconomie, onder leiding van New Energy Coalition. Het 3-jarige project heeft een totaalbudget van 14 miljoen euro en gaat in februari 2023 van start.

Hy2Market brengt regio's in heel Europa samen om productie, transport en het gebruik van groene waterstof te stimuleren. Het project bouwt voort op de kennis van Europese koploperregio's als Opper-Oostenrijk en Rhône-Alpes, Noord-Nederland (de eerste Europese Hydrogen Valley) en het HEAVENN-project. 

Al in januari 2021 kondigde de Europese Commissie aan dat alle regio's die onder het European Hydrogen Partnership vallen, met Noord-Nederland als één van de koploperregio's, geselecteerd waren voor een interregionale samenwerking. Door de (financiële) ondersteuning van deze samenwerking, kon het European Hydrogen Valley Partnership zich met gelijkgestemde regio's richten op de ontwikkeling van Hy2Market, en de bijbehorende EU-subsidie, verstrekt door DG REGIO. 

In Hy2Market werken 38 partners in 10 regio's samen. In deze regio's werken bedrijven en (kennis)instellingen samen aan innovaties, studies en investeringen om te komen tot een robuuste en innovatieve waterstofwaardeketen.

Brede integratie van (groene) waterstof

Het Hy2Market-project richt zich op het identificeren en overwinnen van barrières in productie, transport, gebruik in industrie en mobiliteit. Er wordt gekeken naar een brede integratie met standaarden, wetgeving en gemeenschappelijke praktijken zodat (groene) waterstof een belangrijke rol kan spelen in het bereiken van de Fitfor55 en de CO2-doelstellingen voor het jaar 2050 . Hiervoor is een Europese aanpak een must. In Hy2Market zullen de partners sterk investeren in de overdracht van expertise en de tijdens het project opgebouwde kennis.

De in Hy2Market samenwerkende partners zijn regionale partijen uit België, Griekenland, Italië, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje en Roemenië.

Meer informatie over het Hy2Market project is te vinden op de website van New Energy Coalition.