SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

Noord-Nederlandse inzet Kabinetsformatie 2024

Noord-Nederlandse inzet Kabinetsformatie 2024

Noord-Nederland werkt graag samen met het Rijk aan de grote uitdagingen die in de toekomst liggen. Voor een sterk Nederland zijn sterke regio’s noodzakelijk.  Er is een andere denkwijze nodig voor de wijze waarop regio en Rijk hun samenwerking vormgeven, zoals ook is bevestigd in het rapport ‘Elke Regio Telt’: niet langer uitgaan van sterker maken wat al sterk is. Nationale opgaven kunnen we beter realiseren wanneer we de regionale verschillen verkleinen. Dit vraagt om langjarige investeringen, een adequaat voorzieningenniveau in heel Nederland en in een goede leefbaarheid voor alle Nederlanders. In elke regio. 
Noord-Nederland heeft de formerende partijen en de informateurs drie speerpunten mee, die voor Noord-Nederland belangrijk zijn: 
 
1.    Betere spreiding van Rijksinvesteringen, regiotoetsing op beleid en een adequaat voorzieningenniveau in elke regio.
2.    Bereikbaarheid van het platteland per OV en realisatie van nieuwe spoorverbindingen van en naar het Noorden: Lelylijn, Nedersaksenlijn en verbetering van de enige bestaande spoorverbinding richting ons landsdeel.
3.    Toekomstperspectief voor onze agrarische sector. 

Hier vindt u de nadere toelichting op deze Noord-Nederlandse speerpunten.

Eerder waren de Tweede Kamer verkiezingen in november 2023 eerder een moment van beïnvloeding met het een noordelijke inzet voor de verkiezingsprogramma's. In aanloop naar de formatie eind 2023 ontstond een nieuw moment van beïnvloeding, namelijk de onderhandelende politieke partijen informeren over de noordelijke formatie inzet. Deze inzet is tevens verzonden naar de informateurs. Via de social-media kanalen van Sterk Noord-Nederland wordt inzet gepleegd met een campagne ‘Een sterke regio – voor een sterk Nederland’.