SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

Noord-Nederland opnieuw goed vertegenwoordigd in Brussel

Noord-Nederland opnieuw goed vertegenwoordigd in Brussel

Noordelijk nieuws uit Brussel: op 27 september zijn gedeputeerden Friso Douwstra (Fryslân), Bram Schmaal (Groningen) en Egbert van Dijk (Drenthe) officieel geïnstalleerd als leden van het bestuur van het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP). 

Het HNP is een platform voor samenwerking en belangenbehartiging namens de 12 provincies en partners in Brussel. Douwstra, Schmaal en Van Dijk zijn als gedeputeerden verantwoordelijk voor Europese en Zaken en Internationalisering. In die hoedanigheid zullen zij een belangrijke rol spelen in de Europese en internationale ambities van de drie noordelijke provincies.

Dossierhouder

Binnen het HNP-bestuur zal elke bestuurder ook dossierhouder worden op één van de samenwerkingsthema’s van de 12 provincies. Gedeputeerde Douwstra wordt dossierhouder voor Circulaire Economie, gedeputeerde Schmaal voor Duurzame en Gezonde Leefomgeving en gedeputeerde Van Dijk voor Agrofood. Dit zijn thema’s die de komende periode zowel in (Noord-)Nederland als in Brussel hoog op de politieke agenda staan. 

Comité van de Regio’s

Ook is bevestigd dat zij lid zullen worden van het Comité van de Regio’s. Dit Comité vertegenwoordigt lokale en regionale overheden in de Europese Unie. Het verleent advies over nieuwe wetten die invloed hebben op regio's en steden; in totaal zo’n 70 % van alle EU-wetgeving. Tot slot wordt Friso Douwstra ook bestuurslid van de Council of European Municipalities and Regions (CEMR): de breedste Europese vereniging van lokale en regionale overheden. De CEMR brengt een miljoen democratisch gekozen Europese politici uit 40 landen samen.

Kortom: Noord-Nederland zal ook de komende periode weer goed vertegenwoordigd zijn in Brussel. Dit is van groot belang om de Europese ambities van Noord-Nederland op het gebied van mobiliteit, energie, circulaire economie, landbouw en regionale economie te behalen. 
 

De drie noordelijke gedeputeerden (Schmaal, Van Dijk en Douwstra) in Brussel
V.l.n.r.: Gedeputeerden Bram Schmaal (Groningen), Egbert van Dijk (Drenthe) en Friso Douwstra (Fryslân).