Noord-Nederland meest krachtige lobby: onderzoek van Wepublic

04 maart 2021

Noord-Nederland meest krachtige lobby: onderzoek van Wepublic

Noord-Nederland is de regio met de meest krachtige lobby, volgens een onderzoek van Wepublic over regionale public affairs. Regio’s zijn gevraagd welke regio zij in algemene zin de meest krachtige lobby vonden hebben. Hier werd Noord-Nederland als eerste genoemd, gevolgd door Brainport Eindhoven en Gemeente Amsterdam. De top drie regio’s weten zich goed te onderscheiden, benadrukken wat de regio uniek maakt en brengen dit duidelijk en zichtbaar naar voren.

 

‘‘Het is heel mooi dat andere regio’s in Nederland de kracht van de noordelijke lobbyinzet nu zien en waarderen. De afgelopen jaren hebben we achter de schermen hard gewerkt aan de noordelijke lobbyorganisatie. Public Affairs SNN heeft zich doorontwikkeld tot een professionele hedendaagse lobbyorganisatie. Een sterke lobby draagt bij aan het realiseren van de economische ontwikkeling van Noord-Nederland”, aldus commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok, voorzitter van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.

Het onderzoek is specifiek gericht op de lobbyinzet rondom de regiodeals. In deze kabinetsperiode is er 950 miljoen euro uitgetrokken voor de regio’s, hierdoor hebben veel regio’s actiever ingezet op lobby dan voorheen. Maar heeft dat effect gehad, heeft het de lobbykracht van de regio’s versterkt en wat is het vervolg? Dat was de centrale vraag van het onderzoek van Wepublic. Hier kwam regio Twente als meest krachtige uit de bus, gevolgd door Zwolle en Noordoost-Fryslân. Bij dit onderdeel werd onder andere gekeken naar lobbyresultaat, strategische lobbykracht, ingezette middelen, methoden en evaluatie.

In de partijprogramma’s van de politieke partijen wordt het thema regio 25% meer genoemd dan vier jaar geleden. Noord-Nederland krijgt van alle regio’s de meeste aandacht. Ook Zeeland, Utrecht en Flevoland worden veelvuldig vermeld. De versterkte aandacht voor de regio heeft dus duidelijk effect. 

“Voorheen waren het de vier grote gemeenten en provincies die lobbyden. Nu zijn het ook de regio’s en met succes. Als je dan ook nog eens krachten bundelt zoals de drie noordelijke provincies dat doen, behaal je dubbel resultaat”, aldus Monique Schumans van Wepublic.

Uit het onderzoek blijkt verder dat een duidelijke positionering en focus in de boodschap helpt om zichtbaar te zijn. Een goed plan, heldere doelstellingen en een evaluatie achteraf versterken het effect. Ook wordt social media genoemd als een kans die regio’s nu nog te weinig inzetten. Ook daarom is Noord-Nederland trots op de integrale en strategische lobbyaanpak die zij hanteren, waarin de website www.sterknoordnederland.nl en sociale platformen als Twitter en Instagram een grote rol spelen.

 

Meer informatie over het onderzoek van Wepublic en het hele rapport lees je hier.

SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie