SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

Noord-Nederland in de EU: een sterke energieregio voor een sterk Europa

Noord-Nederland in de EU: een sterke energieregio voor een sterk Europa

Voor een sterke Europese Unie zijn sterke regio’s nodig. Noord-Nederland kan met haar kracht en expertise oplossingen aandragen voor de uitdagingen waar de EU voor staat. 

Deze week zijn bestuurders uit Noord-Nederland in Brussel om te spreken over belangrijke thema’s als energie, mobiliteit, circulaire economie en landbouw, tijdens de European Week of Regions and Cities (EWRC). In aanloop naar de Europese verkiezingen presenteert Noord-Nederland tijdens de EWRC haar verkiezingsinzet aan de EU. 

In deze inzet vertellen we de EU wat Noord-Nederland te bieden (en nodig) heeft. Deze week presenteren we iedere dag één van de thema’s uit onze inzet. Vandaag is dat het thema energie.

Noord-Nederland geeft energie

Noord-Nederland heeft op het gebied van energie een leidende rol binnen Nederland en Europa. De regio, vroeger vooral bekend om turf, olie en gas, heeft zich omgevormd tot een veelzijdige en duurzame energieregio.
Het Noorden loopt voorop in de ontwikkeling van duurzame energie en streeft naar behoud en versterking van deze positie. We beschikken over de juiste combinatie van innovatieve projecten, expertise en infrastructuur om het voortouw te nemen richting een groenere toekomst.

Dit doen we op een breed aantal gebieden, zoals:

Hydrogen Valley: Europa's pionier

Noord-Nederland heeft de prestigieuze status van Hydrogen Valley als eerste in Europa verworven, dankzij het HEAVENN-project. De aanwezigheid van zeehavens, gaspijpleidingen, opslagfaciliteiten in zoutcavernes en toegang tot water maken de regio ideaal voor de ontwikkeling van een bloeiend waterstofecosysteem.

Aquathermie: duurzame warmte in Fryslân

In 2025 streeft Noord-Nederland ernaar vijf demonstratieprojecten met aquathermie te realiseren in Fryslân. Dit initiatief zal lokale initiatieven ondersteunen met technische kennis, financiële begeleiding en juridisch advies, wat de overgang naar grootschalige collectieve warmtenetten zal versnellen.

Gasloze Toekomst: Groningen leidt de weg

Groningen heeft als doel om in 2035 volledig gasvrij te zijn. Samenwerking tussen provincies en gemeenten zorgt voor duurzame en betaalbare verwarmingsopties voor woningen in Noord-Nederland. Het Warmte Transitiecentrum Groningen is opgericht om dit proces te stroomlijnen en burgers actief te betrekken bij het vinden van nieuwe oplossingen.

Lagere energierekening met isolatieprogramma: Drenthe laat zien hoe het gaat

Noord-Nederland erkent het probleem van energiearmoede en biedt een persoonlijke en intensieve aanpak. In Drenthe worden kwetsbare doelgroepen ondersteund met energiebesparende maatregelen, wat leidt tot lagere energiekosten en een inclusievere energietransitie. Drenthe zet voor de begeleiding ook Europese middelen in uit het EU-gefinancierde Elena-project ‘EENergie Drenthe: Drents Energie One Stop Shop’. 

Europese ambities

Als regionale overheid staan we naast onze gemeenschappen om gezamenlijk een duurzame toekomst te creëren. Maar dat doen we niet alleen voor onze eigen regio. Het Noorden is ook op Europees niveau een belangrijke gesprekspartner in het debat over groene energie. Middels samenwerkingsverbanden als het European Hydrogen Valleys Partnerships en  Hydrogen Europe Regional Pillar streeft het Noorden ernaar om kennis te delen en ‘best practices’ uit te wisselen. Om zo, samen met andere regio’s, de weg vrij te maken naar een groene Europese toekomst. 

Om dit te blijven doen, is er wel steun vanuit Brussel nodig. Het Noorden heeft een aantal pijlers in kaart gebracht die wij als essentieel beschouwen voor een succesvolle omschakeling naar duurzame energie:

Vaardigheden:

  • Garandeer standaarden voor vaardigheden en opleiding op alle niveaus om de waterstofeconomie te bevorderen.
  • Zorg voor middelen om vergunningverleners op te leiden voor hernieuwbare energieprojecten.

Randvoorwaarden:

  • Coördineer Europees waterstofbeleid voor infrastructuur, normen, systemen, IPCEI-projecten en opschalingspotentie in Hydrogen Valleys.
  • Versterk synergie tussen Europese, nationale en regionale fondsen, met focus op mobiliteit en energie-infrastructuur (TEN-E en TEN-T).
  • Ontwikkel Europees beleid dat past bij de nieuwe energietransitie-realiteit, vereenvoudig of schrap belemmerende regelgeving voor energieprojecten.
  • Geef netbeheerders vrijheid en de juiste prikkels om congestie op te lossen of te verminderen.

Investeringen:

  • Financiële stimulans voor grensoverschrijdende Hydrogen Valleys.
  • Ondersteuning voor LIFE Clean Energy Transition en aanpak van energiearmoede.

Excelleren:

  • Betrek Europa bij Hydrogen Valleys en regelluwe ruimtes om groene waterstof op te schalen.
  • Maak de eerste Hydrogen Valley (HEAVENN) een Europese proeftuin, aangesloten op Nedersaksen.

 

“Noord-Nederland biedt, als eerste Hydrogen Valley, oplossingen voor Europese energie-uitdagingen. We pleiten voor een grensoverschrijdende Hydrogen Valley tussen Noord-Nederland en Nedersaksen en regelluwe experimenteerruimtes om innovatie te stimuleren.”

Henk Jumelet - gedeputeerde Drenthe & bestuurlijk trekker Energie Noordelijke Samenwerking

 

Wilt u meer lezen over de plannen van Noord-Nederland met betrekking tot energie en de EU?

Bekijk dan onze volledige verkiezingsinzet voor energie.