SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

Noord-Nederland in de EU: een circulaire regio voor een Circulair Europa

Noord-Nederland in de EU: een circulaire regio voor een Circulair Europa

Voor een sterke Europese Unie zijn sterke regio’s nodig. Noord-Nederland kan met haar kracht en expertise oplossingen aandragen voor de uitdagingen waar de EU voor staat. 

Deze week zijn bestuurders uit Noord-Nederland in Brussel om te spreken over belangrijke thema’s als energie, mobiliteit, circulaire economie en landbouw, tijdens de European Week of Regions and Cities (EWRC). In aanloop naar de Europese verkiezingen presenteert Noord-Nederland tijdens de EWRC haar verkiezingsinzet aan de EU. 

In deze inzet vertellen we de EU wat Noord-Nederland te bieden (en nodig) heeft. Deze week presenteren we iedere dag één van de thema’s uit onze inzet. Vandaag is dat circulaire economie.

Noord-Nederland neemt het voortouw in de overgang naar een circulaire economie

Circulair ondernemen (het efficiënter en langer gebruiken van grondstoffen) zorgt ervoor dat we minder land en energie nodig hebben voor het maken van producten: een duurzame oplossing dus. 

Noord-Nederland stimuleert de overgang naar een circulaire economie door:

 • de productie van grondstofefficiënte goederen te bevorderen;
 • energieneutraal en circulair te bouwen;
 • de circulaire plastics-loop te sluiten;
 • te investeren in industriële samenwerking binnen de chemie- en plasticsector. 

Triple helix

Daarbij maken we gebruik van onze unieke 'triple helix'-aanpak: een samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden die circulaire kennis naar nieuwe hoogten tilt. Een lichtend voorbeeld van deze aanpak is de Vereniging Circulair Friesland, opgericht door lokale MKB-bedrijven. Hier zien we het MKB samenwerken met kennisinstellingen en overheden om de circulaire transitie van onderop te versterken.

Voorbeeldprojecten

Chemport Europe is onze ambitie in actie: we streven ernaar het eerste chemische cluster in Europa te worden dat geen negatieve impact op het milieu heeft dankzij hernieuwbare energie en grondstoffen. En met de WaterCampus werken we aan innovaties om minder vervuild water te lozen en de gewonnen grondstoffen opnieuw te benutten. 

Greenwise Circular Plastics tackelt milieuproblemen rondom kunststoffen en streeft ernaar het meest toonaangevende circulaire kunststoffencluster in Europa te worden. Binnen het project 'Noord-Nederland Woont Circulair' wordt circulair bouwen de norm en met Circulair Inkopen & Aanbesteden willen we een gelijk speelveld creëren waarin overheden bedrijven uitdagen om circulaire producten en diensten aan te bieden. 

Europa

Circulaire economie leeft in Noord-Nederland en daar zijn we blij mee. Met de Europese Green Deal en het Actieplan voor de Circulaire Economie heeft de EU een nieuwe weg ingeslagen naar duurzame en circulaire groei. In Noord-Nederland omarmen we deze stappen vol enthousiasme, want ze onderstrepen ons streven om de circulaire economie te bevorderen en de druk op grondstoffen te verminderen. 

Om dat nog beter te kunnen doen, zijn er wel aanvullende stappen nodig. Daarom vragen we de EU om de volgende maatregelen op te nemen in toekomstig beleid: 

 • Bevordering van regionale en grensoverschrijdende initiatieven voor de circulaire economie (CE).
 • Passende regels voor proefprojecten en experimenten, en ondersteuning om circulaire bedrijfsplannen groter te maken.
 • Eenvoudige subsidies of financieringsregelingen voor circulaire activiteiten, vooral voor kleine bedrijven en projecten van burgers. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het verbouwen en gebruik van milieuvriendelijke bouw- en isolatiematerialen, evenals machines voor efficiënter gebruik van grondstoffen. 
 • Aanpassing van wetgeving zodat banken sneller investeringen in circulaire projecten kunnen financieren.
 • Het labelen en certificeren van circulaire producten, materialen en gebouwen. Dit zorgt voor meer zekerheid bij investeringen, vooral in circulaire bouwprojecten.
 • Duidelijke regels voor circulaire bouwnormen.
 • We willen het Europese programma "Hubs for Circularity" voortzetten, dat regio's met innovatieve circulaire samenwerking ondersteunt door financiële steun. We streven ernaar dat "Hubs for Circularity" een belangrijk initiatief wordt in de Europese Unie voor deze overgang naar circulariteit.

“Noord-Nederland is een voortrekker op het gebied van regionale samenwerking op circulaire economie. We willen dat het Europese programma Hubs for Circularity wordt voortgezet om innovatieve samenwerking op circulariteit te versterken, met financiële stimulering als belangrijk instrument.

We hebben als Noord-Nederland laten zien dat we een gedegen circulair framework kunnen bouwen: nu is het tijd om dit naar een hoger niveau te tillen. Certificering, duidelijke bouwnormen, experimenteerruimte en toegankelijke financieringsvormen zijn daar een wezenlijk onderdeel van.”

Friso Douwstra – bestuurlijk trekker Circulaire Economie Noord-Nederland

Noord-Nederland heeft er alle vertrouwen in dat onze regio zich de komende tijd nog verder gaat ontwikkelen als circulaire economie en ziet ernaar uit bij te dragen aan de Europese ambities met steun vanuit de EU. Wilt u meer lezen over de plannen van Noord-Nederland met betrekking tot circulaire economie en de EU?

Bekijk dan onze volledige verkiezingsinzet voor circulaire economie