SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

Noord-Nederland in de EU: een bereikbare regio voor een bereikbaar Europa

Noord-Nederland in de EU: een bereikbare regio voor een bereikbaar Europa

Voor een sterke Europese Unie zijn sterke regio’s nodig. Noord-Nederland kan met haar kracht en expertise oplossingen aandragen voor de uitdagingen waar de EU voor staat. 

Deze week zijn bestuurders uit Noord-Nederland in Brussel om te spreken over belangrijke thema’s als energie, mobiliteit, circulaire economie en landbouw, tijdens de European Week of Regions and Cities (EWRC). In aanloop naar de Europese verkiezingen presenteert Noord-Nederland tijdens de EWRC haar verkiezingsinzet aan de EU. 

In deze inzet vertellen we de EU wat Noord-Nederland te bieden (en nodig) heeft. Deze week presenteren we iedere dag één van de thema’s uit onze inzet. Vandaag is dat circulaire economie.

Noord-Nederland: Een Centrum van Mobiliteitsinnovatie

Noord-Nederland heeft serieuze ambities op het gebied van mobiliteit: we werken aan projecten die de bereikbaarheid van onze regio aanzienlijk zullen verbeteren. Niet alleen binnen Nederland, maar binnen heel Europa.

Internationale toegangspoort

De Lelylijn, Nedersaksenlijn en de verbetering van het huidige spoorwegnet zijn van groot belang om Noord-Nederland beter te verbinden met de rest van het land. Maar ook op Europees niveau zijn dit belangrijke trajecten: onze regio vervult een cruciale rol als toegangspoort tot Noord-Europa. Het Europees Parlement steunt onze inspanningen door de Lelylijn en Emmen/Rheine aan het TEN-T-netwerk toe te voegen. Daarnaast heeft de EU de Wunderline (de spoorlijn Groningen-Bremen) erkend als een "Flagship Project".

Duurzame innovaties

Ook op het gebied van innovatie zijn er ontwikkelingen Onze regio fungeert als een proeftuin voor de Europese ambities op het gebied van duurzame mobiliteit en innovatie. Door betere spoorverbindingen kunnen we schone vormen van transport bevorderen en de economische structuur versterken. Dit zal leiden tot minder lucht- en autoverkeer en de connectiviteit tussen innovatieve regio's vergroten. Het uiteindelijke doel is: de duurzaamheid en welvaart van alle betrokken Europese lidstaten te vergroten.

Wat hebben we hiervoor nodig?

We moeten ervoor zorgen dat Noord-Nederland beter wordt opgenomen in het Europese transportnetwerk (TEN-T), waarbij  de EU investeert in de verbindingen tussen Nederland, Noord-Duitsland en Scandinavië. 

Het realiseren van een snelle treinverbinding tussen Parijs/Brussel en Bremen/Hamburg/Kopenhagen via Amsterdam met behulp van de Lelylijn zou het Nederlandse spoorwegnetwerk minder kwetsbaar maken en het Europese netwerk robuuster. Het creëren van deze Noord-Europese verbinding past binnen het Europese doel om korteafstandsvluchten te verminderen en spoorvervoer te stimuleren (modal shift). Ook de verbinding tussen Emmen en Rheine, als verlengstuk van de Nedersaksenlijn, zou het Europese netwerk versterken. 

Europese regelgeving moet de toepassing van innovatie op het gebied van transport, energie en digitalisering aanmoedigen, inclusief het vervoer van groene waterstof door Europa. Op deze manier kunnen we in onze regio en op grensoverschrijdende verbindingen dieseltreinen direct vervangen door waterstoftreinen, zonder dat er onnodig in bovenleidingen geïnvesteerd hoeft te worden.

Wat levert dit op?

Bovenstaande ambities zijn niet alleen belangrijk voor onze regio, maar versterken mobiliteit binnen heel Europa. 

Matthijs de Vries, gedeputeerde Fryslân en bestuurlijk trekker Mobiliteit Noordelijke Samenwerking, vat het treffend samen:

“Noord-Nederland vervult een belangrijke rol als toegangspoort tot Noord-Europa en streeft met verbindingen als de Lelylijn en Emmen-Rheine naar een robuust en duurzaam Noord-Europees spoornetwerk. Betere aansluiting van onze regio op het TEN-T netwerk zal (Noord)-Europese grensoverschrijdende samenwerking en bereikbaarheid versterken.”

 

Daarnaast zorgen de ambities van Noord-Nederland voor:

  • Vergroting van de internationale verbondenheid en connectiviteit, en daarmee ook het verbeteren van het sociaaleconomische potentieel van de grensregio. Een internationale verbinding levert aan beide kanten van de grens meer kansen op voor werk, economie en scholing 
  • Dé internationale duurzame verbinding van ons land 

Wilt u meer lezen over de plannen van Noord-Nederland met betrekking tot (Europese) mobiliteit?

Bekijk dan onze volledige Europese verkiezingsinzet Mobiliteit.