Noord in Nieuwspoort 2021 stond in het teken van nationale en Europese verbinding

12 mei 2021

Noord in Nieuwspoort 2021 stond in het teken van nationale en Europese verbinding

Afgelopen 11 mei vond hét evenement van Noord-Nederland weer plaats in Den Haag: Noord in Nieuwspoort. Een digitale editie dit jaar, maar dat deed niets af aan de opkomst. Een grote groep noordelijke en Haagse genodigden namen via Zoom deel aan de presentatie van ‘Bouwstenen voor het Deltaplan’, een gezamenlijke inzet van de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland om meer woonruimte en een snellere treinverbinding in en naar het Noorden te realiseren.

Leefbaarheid en toekomst

Tijdens de uitzending schoven er verschillende gasten aan om te spreken over het belang van het Deltaplan. Want de inhoud is duidelijk (het bouwen van een groot aantal woningen in combinatie met een verbeterde treinverbinding) maar wat betekent het Deltaplan voor het Noorden én de rest van Nederland? 

Wat duidelijk naar voren kwam is dat het Deltaplan bijdraagt aan het versterken van de leefbaarheid in het Noorden, maar dat ook de nationale economie ervan zal profiteren. Gedeputeerde Jan de Reus haalde aan: ‘Drenthe heeft een sterke maakindustrie en Groningen is koploper op het gebied van waterstof. Wanneer deze economieën bereikbaarder worden voor de rest van Nederland, biedt dat kansen voor groei.’

Ook de leefbaarheid in het Noorden is een aandachtspunt. Bepaalde beroepsgroepen (o.a. in de zorg en het onderwijs) lopen op nationaal niveau al sterk terug, waarbij dunbevolkte gebieden een nog groter risico lopen. Door het aantrekkelijker te maken om in Noord-Nederland te wonen en te werken kunnen lokale tekorten worden voorkomen. 

Kansen voor Europa

Daarnaast biedt het Deltaplan enorme kansen op Europees niveau. De Groningse ondernemer Ben Woldring vatte het mooi samen: ‘Wanneer we verder kijken dan nationaal belang en het Deltaplan in Europees licht zetten, ontstaat er weer een heel andere dimensie. Dan zie je ineens dat Groningen niet meer een eindstation is, maar het centrale middelpunt tussen Amsterdam en steden als Bremen en Hamburg.’ 

Voormalig Europarlementariër Wim van de Camp bevestigde dit: ‘Het moet net zo makkelijk zijn om van Bremen naar Groningen te reizen als van Leeuwarden naar Amsterdam. Investeren in een goede arbeidsmarkt verdient een goede verbinding.’

Bouwstenen naar de Tweede Kamer

Inmiddels hebben de Bouwstenen voor het Deltaplan hun weg gevonden naar de Tweede Kamer. Kamerleden Anne Kuik (CDA) en Habtamu de Hoop (PvdA), respectievelijk opgegroeid in Drenthe en Friesland, kregen de eerste exemplaren uitgereikt door Commissaris van de Koning van Fryslân Arno Brok: ‘Ik hoop dat jullie niet alleen vanuit een passie voor het Noorden, maar in het belang van het hele land dit Deltaplan uit zullen dragen.’ 

Impressie

Al met al kijken we terug op een geslaagd evenement. Onze tafelgasten waren: Cees Bijl, Jan de Reus, Avine Fokkens, Fleur Gräper, Ben Woldring, Wim van de Camp, Anne Kuik en Habtamu de Hoop. Presentatie was in handen van Ann-Lynn Hamelink en het culturele component werd verzorgd door de Friese deelnemers van het programma LEGOmasters Marco & Ernesto en de Groningse stadsdichter Myron Hamming. Bekijk hieronder een kleine impressie (foto's door Phil Nijhuis).

Wil je de volledige uitzending graag terugkijken? Dat kan hier

Presentatrice Ann-Lynn Hamelink
Presentatrice Ann-Lynn Hamelink


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamerleden Anne Kuik en Habtamu de Hoop
Kamerleden Anne Kuik en Habtamu de Hoop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedeputeerde Fleur Gräper en Avine Fokkens
Gedeputeerde Fleur Gräper en Avine Fokkens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedeputeerden Jan de Reus en Cees Bijl
Gedeputeerden Jan de Reus en Cees Bijl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondernemer Ben Woldring en oud EU-parlementariër Wim van de Camp
Ondernemer Ben Woldring en oud EU-parlementariër Wim van de Camp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadsdichter van Groningen Myron Hamming
Stadsdichter van Groningen Myron Hamming

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friese legokunstenaars Marco & Ernesto
Friese legokunstenaars Marco & Ernesto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commissaris van de Koning Arno Brok overhandigt de Bouwstenen voor het Deltaplan aan de Tweede Kamer
Commissaris van de Koning Arno Brok overhandigt de Bouwstenen voor het Deltaplan aan de Tweede Kamer

 

SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie