SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

Hoe zet Europa de volgende stap naar een circulaire economie?

Hoe zet Europa de volgende stap naar een circulaire economie?

Met de Green Deal, een reeks ambitieuze maatregelen, wil de Europese Unie realiseren dat Europa in 2050 klimaatneutraal is. Noord-Nederland omarmt deze ambitie en is koploper in de transitie naar een circulaire economie. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden werken in het Noorden samen aan duurzame oplossingen, zoals het icoonproject Greenwise Circular Plastics. Ondersteuning vanuit Europa is hierbij hard nodig – denk aan wetgeving en cofinanciering. 

Op 6 juni 2024 kiezen we een nieuw Europees Parlement en bepalen we samen hoe we deze ambitieuze koers doorzetten. De meeste partijen ondersteunen de ontwikkeling naar een circulaire economie, maar de onderbouwingen lopen sterk uiteen.

Zo wil D66 naar een volledig circulair en zelfvoorzienend Europa. In 2040 moeten alle producten herbruikbaar en te repareren zijn. D66 stelt ook een verbod voor op het vernietigen van onverkochte spullen. De manier waarop we nu produceren leidt volgens D66 naast milieuproblemen ook tot afhankelijkheid van andere landen, bijvoorbeeld voor grondstoffen die we uit China importeren. 

De Partij voor de Dieren spreekt van een wegwerpeconomie.  Die dient volgens hen vooral grote bedrijven, doordat er hierdoor meer geconsumeerd wordt. De partij wil daarom recht op reparatie voor alle apparaten en bedrijven verplichten om gerecycled plastic te gebruiken. Ook zetten ze in op meer lokale productie om de import te beperken.

Duurzaamheid is voor BBB geen doel op zich. Niettemin bevatten hun beleidsplannen ook onderdelen die bijdragen aan een circulaire economie. De BBB is tegen goedkope import uit lagelonenlanden. Deze producten voldoen volgens de partij vaak niet aan onze standaarden voor milieu, dierenwelzijn en mensenrechten. Ze willen inzetten op meer Nederlandse productie om onze economie te versterken en banen te creëren en behouden.

De wegen die de partijen bewandelen naar een circulaire economie hebben deels overlap, maar verschillen ook van elkaar. Wil je weten welke ideeën ze nog meer hebben en welke plannen de andere partijen hebben? Tijdens het Grote Noordelijke Verkiezingsevenement, georganiseerd door Samenwerkingsverband Noord-Nederland, de Universiteit van het Noorden en VNO-NCW, gaan kandidaat-Europarlementariërs hierover in gesprek met het noordelijke bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.

Volg het noordelijke verkiezingsevenement online op 24 mei van 14.00 tot 15.30!