SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

Groningse commissaris René Paas start als voorzitter SNN

Groningse commissaris René Paas start als voorzitter SNN

Op 1 juli 2021 vindt de tweejaarlijkse voorzitterswissel van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland plaats. De Friese commissaris van de Koning Arno Brok geeft het voorzitterschap door aan de Groningse commissaris van de Koning René Paas.  

Binnen de Gemeenschappelijke Regeling wordt al meer dan 25 jaar het ruimtelijk en economische beleid van Noord-Nederland afgestemd. Een van de commissarissen van de Koning is voorzitter van het SNN. Het voorzitterschap rouleert iedere twee jaar.   

Regie op een Sterk Noord-Nederland  

Onder het voorzitterschap van commissaris Brok was het Noorden onder andere aanwezig in Den Haag en in Brussel tijdens diverse evenementen, werd een waterstofsamenwerking gestart (Hydrogen Valley), pleegde het Noorden gezamenlijk inzet in aanloop naar de verkiezingen van de Tweede Kamer en de kabinetsformatie, en werd er een noordelijk lijsttrekkersdebat georganiseerd. Ook werkten de noordelijke overheden samen aan grote, provincieoverstijgende ambities zoals het Deltaplan Noordelijk Nederland en het Just Transition Fund, dat de regio helpt zich duurzaam te ontwikkelen. Er werd een nieuwe directeur aangesteld en het team PA werd op volle sterkte gebracht. 

Tijdens zijn voorzitterschap wil commissaris Paas deze ingeslagen weg voortzetten en met de aangesloten overheden verder bouwen aan het gezamenlijke verhaal. Het Noorden is de Europese groene koploperregio, de economie van de toekomst. Naast de inzet op Europees niveau, wil hij in Den Haag meer aandacht voor en interesse in Noord-Nederland creëren: de regio is nodig om heel Nederland vooruit te helpen met de economie, de woningmarkt, duurzame landbouw en de energietransitie.  

Noordelijke samenwerking en de Regiegroep 

Binnen Noord-Nederland wordt door de drie provincies en vier steden Assen, Emmen, Groningen en Leeuwarden flexibel samengewerkt op een aantal thema’s, onder andere op de ontwikkeling van de regionale economie, landbouw, circulaire economie, mobiliteit, cultuur en onderwijs en arbeidsmarkt. Steeds meer wordt ook samengewerkt met het noordelijke bedrijfsleven en de kennisinstellingen, met als doel het realiseren van brede welvaart. Deze inhoudelijke ontwikkelingen en de daaruit voortvloeiende lobbyinzet worden afgestemd in de Regiegroep Noordelijke Samenwerking, de SNN-voorzitter zit deze vergaderingen voor.