Green Deal biedt kansen voor Noord-Nederland

12 december 2019

Green Deal biedt kansen voor Noord-Nederland

De Green Deal is gisteren door de voorzitter van de Europese Commissie, mevrouw Von der Leyen, uitgebracht. De klimaatcrisis die we nu doormaken kan niet langer wachten op oplossingen. Er is geen tijd te verliezen en Europa zal geen tijd verliezen in het beschermen van onze planeet en ons milieu. De Green Deal is een ambitieus plan dat maatregelen biedt ter bevordering van een duurzame groei. Burgers en bedrijven worden door deze groene strategie in staat gesteld om te profiteren van de duurzame en groene transitie. De Europese Commissie beoogt economische groei door toename van groene investeringen en duurzame oplossingen.

Noord-Nederland deelt deze doelen en werkt hierin graag samen met de Europese Commissie. De breedte van het akkoord brengt echter ook het risico van versnippering met zich mee. Een van de belangrijkste schakels is groene waterstof, onder andere in de vergroening van de industrie en in de energietransitie. Het is essentieel dat we op Europees niveau werken aan het opnemen van groene waterstof in het gaswetgevingspakket. Het harmoniseren van standaarden op Europees niveau om een gemeenschappelijke waterstof markt te creëren is hierbij van belang. Daar zouden we graag meer nadruk op zien. Vanzelfsprekend is het ook van belang dat alle regio's meekomen, dat iedereen de transitie kan meemaken en dat we de stap zetten naar een circulaire economie. De Green Deal zal deels moeten worden gefinancierd vanuit Cohesiefondsen (financiële middelen voor de regio)  waarbij van belang is dat deze financiële middelen terugvloeien naar de regio.

Noord-Nederland zal een belangrijke rol innemen in het implementeren van de Green Deal, het bevorderen van zero-emissie mobiliteit, groene waterstof, circulaire economie en kringlooplandbouw. De Green Deal sluit aan bij de omslag naar een duurzame economie die werkt voor Groningen, Drenthe en Fryslân en waar iedereen van mee gaat profiteren.

SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie