SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

Derde editie Nieuwspoort Waddendiner in het teken van samenwerking, regio en vitaliteit

Derde editie Nieuwspoort Waddendiner in het teken van samenwerking, regio en vitaliteit

Op dinsdag 17 januari 2023 opende Nieuwspoort zijn deuren voor de derde live editie van het Nieuwspoort Waddendiner, georganiseerd door de Stuurgroep Waddenprovincies.

De traditionele aftrap van het Commissiedebat Wadden

‘Na drie keer Waddendiner is er sprake van een traditie’, aldus minister Harbers. Aanleiding voor het Waddendiner is het Commissiedebat Wadden, dat op 18 januari plaatsvindt. Tijdens dit debat bespreekt het Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat de toekomstplannen voor het Waddengebied, onder andere op het gebied van natuur en bereikbaarheid via de Waddenveren.

Voorafgaand aan dit debat vindt dus het Waddendiner plaats: een avond waarop Kamerleden, (regionale) bestuurders en betrokken organisaties stilstaan bij dit Nederlandse stuk Unesco werelderfgoed. Tijdens dit diner worden de gasten getrakteerd op een verrassende kant van de Wadden: in beeld, woord en het menu.

Wadden op het menu

Het Waddendiner werd de afgelopen jaren traditiegetrouw verzorgd door restaurant Zuiver te Vlieland. Dit jaar echter sloeg de eigenaar van Zuiver, Roland Bakker, samen met zijn chef-kok Robert Buurma de handen ineen met de chef-kok van Grand Hotel Opduin te Texel: Aart Wijker. Gedrieën ontfermden zij zich over de gastronomische invulling van het Waddendiner. Deze samenwerking is een gevolg van het Waddengastronomie-netwerk, dat onderlinge samenwerking versterkt en aanmoedigt.

Dit is één van de initiatieven van de organisatie Waddenvoedsel. Annette van Ruitenburg, coördinator programma Waddengastronomie, verwoordde de ambitie van Waddenvoedsel als volgt: ‘De Culinaire Bestemming van de Wadden worden.’ Tijdens het Waddendiner sprak zij samen met Ernst Jonker van NHL Stenden over de gastronomische kansen van en voor de Wadden: een samenwerking tussen chefs, opleidingsinstituten en productmakers langs de hele Waddenkust.

Samenwerking en verbinding

Michiel Schrier, burgemeester van Vlieland onderstreepte het belang van samenwerking: in het programma Waddeneilanden bundelen de vijf Waddengemeentes hun krachten voor het behoud van hun erfgoed. Schrier sprak als voorzitter van dit programma over hun missie: ‘Het versterken van de bestuurskracht van de afzonderlijke gemeenten door onomkeerbare, niet vrijblijvende en doelgerichte samenwerking met behoud van bestuurlijke zelfstandigheid.’ Onontbeerlijk voor deze missie is de op handen zijnde RegioDeal, waarvoor hij een levendig betoog hield.

Ook Cees Loggen, gedeputeerde provincie Noord-Holland, ziet het belang van samenwerking voor de Wadden: ‘De Wadden zijn bij de provincies in goede handen. Die hartenkreet van vorig jaar is dit jaar onverminderd van kracht: iets waar dit Waddendiner, een gezamenlijke inzet van de Waddenprovincies, een mooie illustratie van is.’

Uitgebreid netwerk(en)

Dat velen handen de Wadden dragen, was te merken aan de diversiteit onder de aanwezigen. Kamerleden en medewerkers van ministeries mengden zich na het diner met bestuurders, en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en diverse organisaties actief in de Wadden, tijdens de aansluitende netwerkmogelijkheid.

Minister Harbers sprak de aanwezigen toe: ‘Om het Waddengebied veilig, vitaal en veerkrachtig te houden is het van belang om evenwicht te houden tussen economie en ecologie en tussen bereikbaarheid en natuur. Dit is niet altijd makkelijk, al heb ik tijdens mijn werkbezoeken al verscheidene enorm innovatieve technieken gezien om dit toch voor elkaar te krijgen. Er wordt op dit moment gewerkt aan de afronding van het Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021 – 2026: dit zal morgen tijdens het Commissiedebat besproken worden.’

Geslaagde editie

Het diner werd afgesloten door Commissaris van de Koning Arthur van Dijk, die zelf aangaf ‘een groot liefhebber en frequent bezoeker’ van de Wadden te zijn. Van Dijk: 'Om de leefbaarheid op de eilanden nu en in de toekomst te borgen vragen thema’s als goed wonen en leven, toekomstbestendig ondernemen, optimaal bereikbaar- en verbondenheid, duurzame energie en circulaire economie om extra aandacht. Deze thema’s staan centraal in het programma Waddeneilanden, waarvoor eind vorig jaar een regiodeal is aangevraagd bij het Rijk. Volkomen terecht wat mij betreft, want dit unieke gebied moet je koesteren.'

De organisatie blikt terug op een geslaagde avond. 'En we kijken alvast met één oog vooruit naar de volgende editie!’

Hieronder volgt een kleine foto-impressie:

Waddendiner in de zaal

Waddendiner2023

Waddendiner2023

Waddendiner2023

Waddendiner2023

Waddendiner2023

Waddendiner2023

Waddendiner2023

Waddendiner2023

Waddendiner2023

Waddendiner2023

Waddendiner2023

Waddendiner2023

Waddendiner2023

Waddendiner2023

Waddendiner2023

Waddendiner2023

Waddendiner2023