Krimp biedt kansen

Pagina laatst geupdate: 1 week 5 dagen geleden

Krimp biedt kansen

Een klein land als Nederland hoort in balans te zijn. Momenteel worden de verschillen in economische en demografische groei tussen regio’s echter groter. Gebieden in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Gelderland, Limburg en Zeeland (de K6) krijgen de komende jaren als eerste te maken met een demografische transitie. De samenstelling van de bevolking veranderd door vergrijzing, ontgroening en een dalend aantal inwoners. De leefbaarheid en economische vitaliteit staan hierdoor onder druk.

Dat is onwenselijk voor de regio’s zelf, maar ook voor Nederland als geheel. Er zijn belangrijke maatschappelijke opgaven waar we heel Nederland voor nodig hebben. Denk aan het grote woningtekort in veel delen van Nederland of het behalen van de landelijke klimaatdoelstellingen. In de transitieregio’s is ruimte om deze opgaven aan te pakken.

Door strategischer te investeren in de woningmarkt, de arbeidsmarkt, het onderwijs en het openbaar vervoer krijgen ook de krimpgebieden een gezondere balans. Het is van nationaal belang dat ook deze regio’s hun volle economische en maatschappelijke potentie halen.

  Facts & Figures

  Krimpgebieden in NL
  9
  Krimpgebieden in N-NL
  4
  Inwoners in krimpgebied
  1,3 miljoen
  Geluk
  Bovengemiddeld

  Wat hebben deze regio’s nodig om van de demografische transitie een kans te maken?

  We willen dat de bestaande rijkswerkgelegenheid in het Noorden niet onevenredig wordt getroffen door efficiencydoelstellingen van de rijksdiensten. Kwetsbare gebieden en gebieden waar sprake is van krimp moeten worden ontzien. We willen juist dat het Noorden wordt herkend en erkend als een uitstekende locatie voor (semi-)rijksdiensten. Ons streven is dat bij nieuwe rijksdiensten en uitbreiding nadrukkelijk wordt gekeken naar vestiging in Noord-Nederland en dat Noord-Nederland meer dan evenredig profiteert van nieuwe rijksbanen. 

   

  krimp

  Meer weten?

  We vertellen u graag meer

  Brechtje Turksma

  Adviseur Public Affairs

  neem contact op

  Publicaties en Downloads

  Nederland in Balans. Een nieuwe koers voor krimpregio’s

  Thema's: Krimp
  De bevolking in Nederland is constant in beweging. In sommige regio’s groeit de bevolking, in ander regio’s daalt hij. Dit heeft positieve en negatieve effecten. Deze demografische factoren lijken onomkeerbaar, maar dat betekent niet dat er niets aan te doen is. De gevolgen zijn op te vangen en er liggen kansen voor de toekomst. Dat is voor de regio’s met krimp niet anders dan voor de regio’s en steden die met negatieve groeieffecten worstelen.

  SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

  Meer informatie