SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

Regio als uitgangspunt

Pagina laatst geupdate: 4 maanden geleden

Krimp biedt kansen

Het Noorden biedt volop kansen. Als onze regio groeit, profiteert heel Nederland!
De coronacrisis lijkt het contrast tussen regio's scherper zichtbaar te maken, een contrast tussen regio’s met ruimte voor mogelijkheden en regio’s met grenzen aan de groei. In de transitieregio’s met ruimte kun je betaalbaar wonen en werken in het groen vanwege de snel verbeterende digitale verbindingen. Daarnaast bieden deze transitieregio's ruimte aan innovaties die relevant zijn voor het hele land. Denk aan experimenten met duurzame landbouw, of innovaties voor zorg op afstand.

We zien in de politiek in toenemende mate een hogere waardering voor deze regio’s waar de economische groei in de afgelopen jaren soms achterbleef, de arbeidsmarkt onder druk staat en voorzieningen verschralen. Omdat een land als Nederland te klein is voor grote economische en sociale verschillen, werken we  samen aan een nieuwe impuls (economisch, fysiek, sociaal) voor deze transitieregio's. We zetten in op het realiseren van snelle verbindingen tussen transitieregio's en steden, het stimuleren van innovaties in economie, zorg en onderwijs en het vernieuwen van de woningvoorraad.

Door het stimuleren van economische kracht in het hele land, benutten we het potentieel van deze regio's en houden we steden en regio's leefbaar.

Er zijn belangrijke maatschappelijke opgaven waar we heel Nederland voor nodig hebben. Denk aan het grote woningtekort in veel delen van Nederland of het behalen van de landelijke klimaatdoelstellingen. In de transitieregio’s is ruimte om deze opgaven aan te pakken.

Door strategischer te investeren in de woningmarkt, de arbeidsmarkt, het onderwijs en het openbaar vervoer krijgen ook de krimpgebieden een gezondere balans. Het is van nationaal belang dat ook deze regio’s hun volle economische en maatschappelijke potentie halen.

 

Brede welvaart

Het staat bekend als de Friese paradox, een schijnbare tegenstelling. Het regionaal inkomen in Fryslân is laag maar Friezen voelen zich gelukkigste inwoners van Nederland. Dat komt door de brede welvaart, deze is hoog in het Noorden. Brede welvaart gaat verder dan economische of materiele welvaart. Het gaat om zaken als sociale welvaart, gezondheid, vrije tijd en onderwijs Brede welvaart moet een speerpunt zijn voor politiek Den Haag en een belangrijke factor moeten in de besluitvorming.

 

krimp

Facts & Figures

Krimpgebieden in NL
9
Krimpgebieden in N-NL
4
Inwoners in krimpgebied
1,3 miljoen
Geluk
Bovengemiddeld

Waar zijn we mee bezig

  • Stimulering van de samenwerking tussen de regio en Rijk wat betreft maatschappelijke opgaven.
  • Sluiten nationaal beleid voor de (grens)regio.
  • Integrale aanpak beleid (Deltaplan Noord-Nederland).
  • Het in stand houden van voorzieningen in transitieregio’s (woningen, zorg en onderwijs).
  • Een meerjarig investeringspakket en Rijksbetrokkenheid bij structuurversterking van de transitieregio’s na 2021.
  • Het aanwijzen van Noord-Nederland als experimenteerruimte.

Meer weten?

We vertellen u graag meer

Tom Bouma

Adviseur Public Affairs

neem contact op

Publicaties en Downloads

Nederland in Balans. Een nieuwe koers voor krimpregio’s

Topics: Krimp
De bevolking in Nederland is constant in beweging. In sommige regio’s groeit de bevolking, in ander regio’s daalt hij. Dit heeft positieve en negatieve effecten. Deze demografische factoren lijken onomkeerbaar, maar dat betekent niet dat er niets aan te doen is. De gevolgen zijn op te vangen en er liggen kansen voor de toekomst. Dat is voor de regio’s met krimp niet anders dan voor de regio’s en steden die met negatieve groeieffecten worstelen.