SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

"Wij zoeken noordelijke ondernemers met goede ideeën op het gebied van waterstof"

Samen werken aan een duurzame ontwikkeling in Noord-Nederland

“Ik heb jarenlang gewerkt in de olie- en gaswereld, onder andere bij Shell. Toen ik met prepensioen ging dacht ik: laat ik me nu eens bezig gaan houden met schone energie die goed is voor de wereld”, zegt René Wit, een van de ondernemers die zich bij de proeftuin EnTranCe meldde om zijn ideeën verwezenlijkt te krijgen. Vol trots wijst hij naar de fiets op waterstof die hij ontwikkeld heeft. “Dat ding heeft een power. Je kunt er wel twee volgeladen aanhangers achter hangen en dan hoef je nog nauwelijks te trappen.”

René is een typisch voorbeeld van ondernemers die wij zoeken. Je moet een droom najagen, bij willen dragen aan een nieuwe wereld en passie hebben. Dankzij ons netwerk kwam hij in contact met de juiste mensen”, zegt Tjerk Jansma van de Hanzehogeschool. De proeftuin EnTranCe, dat staat voor Centre of Expertise Energy, is een initiatief van de Groene Waterstof Booster, een samenwerkingsverband van de Hanzehogeschool Groningen en partners als VNO-NCW Noord/MKB Noord, Rendo, NAM, Gasterra en de Gasunie.

“Wij willen kennis en werkgelegenheid in het Noorden behouden”

Tjerk Jansma: “Dankzij het Groninger gas hebben we in het Noorden veel kennis van aardgas en gastransport. Wij willen die kennis en werkgelegenheid behouden voor het Noorden, ook als we straks van het gas af zijn. Wij zoeken naar manieren om het overschot aan elektriciteit dat door zonnepanelen en windturbines wordt opgewekt, op te slaan in de vorm van waterstof. Want als we ‘all electric’ worden, moet er veel meer energie worden getransporteerd om huishoudens en bedrijven draaiende te houden. Elektriciteit kunnen we omzetten in waterstof, dat sneller en goedkoper getransporteerd kan worden. Kan waterstof via brandstofcellen weer omgezet worden naar elektriciteit of kunnen apparaten ook direct draaien op waterstof? Op deze vragen zoeken we antwoorden, samen met noordelijke ondernemers.”

Een netwerk vol kennis en ideeën

In de proeftuin komen de ideeën samen. Ondernemers en startups komen er in contact met partijen die helpen die ideeën te verwezenlijken. De kloof tussen onderwijs en bedrijfsleven wordt verkleind, doordat studenten en docenten betrokken zijn bij de ontwikkelingen in de proeftuin. En er wordt gepionierd. Tjerk Jansma: “Energieleverancier Rendo in Drenthe onderzoekt onder meer of waterstof kan worden opgeslagen en getransporteerd in bestaande gasleidingen. Een grote onderneming test of cv-ketels veilig kunnen draaien op waterstof. En er is een ondernemer die de techniek om elektriciteit om te zetten naar waterstof, en vice versa, toegankelijk wil maken voor bedrijven en particulieren, zodat ook zij hun opgewekte energie zelf tijdelijk kunnen opslaan.

“Zodra die perfect is, dump ik ‘m op de markt”

René Wit: “Zonder EnTranCe had ik deze fiets, ik noem ‘m hotbox, niet kunnen ontwikkelen. Je hebt mensen en bedrijven nodig die je kunnen helpen. En die heb ik hier gevonden. Ik moet ‘m nog perfectioneren. Daarna dump ik ‘m op de markt. Door z’n power kan de fiets natuurlijk een geweldig alternatief zijn voor het bevoorraden van drukke binnensteden. Je kunt er de hele dag mee rijden. Maar ik zie ook kansen voor pizzakoeriers. Want als je stroom opwekt wek je ook warmte op, die is perfect geschikt om pizza’s warm te houden.”

Terughoudendheid door corona

Het SNN en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ondersteunen EnTranCe en De Groene Waterstofbooster met een gezamenlijke subsidie van 1,2 miljoen euro. Jansma: “We zijn tevreden over de start van het project, maar merken dat er sinds corona bij ondernemers terughoudendheid is om te investeren. We bekijken nu hoe we nog laagdrempeliger kunnen worden, zodat we samen Noord-Nederland op de kaart kunnen zetten als dé Groene Waterstof-regio.”

Heb jij goede ideeën voor het gebruik van groene waterstof? En wil jij jouw idee ook verwezenlijken? Kijk voor meer informatie op de website van de Groene Waterstof Booster