SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

"Circulair Friesland brengt vooruitstrevende ondernemers in contact met elkaar, maar ook met het onderwijs en lokale overheden."

Circulair Friesland: een investering in de toekomst

Isolatie gemaakt van afgedankte jeans. Een speeltoestel van oude windmolenwieken. Nieuwe tegels van plastic uit ons huishoudafval. Trucks die rijden op biobrandstof, opgewekt uit koeienmest. De Vereniging Circulair Friesland telt inmiddels 70 leden en ondersteunt tientallen geslaagde, circulaire projecten en nieuwe initiatieven. Directeur Houkje Rijpstra is trots op Fryslân: ‘Nederlandse en zelfs Europese regio’s zien ons als voorbeeld.’

“De economie van het gezonde verstand” noemt Circulair Friesland de circulaire economie ook wel. Want: al die grondstoffen die we gebruiken voor smartphones, woningen, huishoudelijke apparaten en waterflesjes kunnen we niet altijd maar blijven weggooien. Het is een keer op.

‘Een doel van de circulaire economie is om grondstoffen efficiënt te hergebruiken en op nieuwe manieren onze producten te produceren. Neem windmolens,’ zegt Houkje Rijpstra. ‘Niemand weet wat ermee moet gebeuren als ze afgeschreven zijn. En omdat het niemand zijn verantwoordelijkheid is, liggen ze vervolgens jarenlang te roesten op een boerenerf. Stel dat we vóóraf al nadenken over manieren om deze materialen weer terug te krijgen in de keten. Idealiter weten we dan van elke metaalplaat waarvoor het over 10 jaar weer gebruikt kan worden.’

Verbinden en faciliteren

Circulair Friesland bestaat sinds begin 2016. De initiators zagen op verschillende plekken in Fryslân circulaire initiatieven ontstaan, waarbij het wiel steeds weer opnieuw werd uitgevonden. ‘Dat is toch zonde van de tijd, het geld en de energie? Daarom zetten wij ons in om deze kennis onderling uit te wisselen en samen verder te ontwikkelen,’ benadrukt ze. ‘Circulair Friesland brengt vooruitstrevende ondernemers in contact met elkaar, maar ook met het onderwijs en lokale overheden.’

Leden met visie

Tot haar leden rekent de vereniging alle Friese kennisinstellingen, 15 Friese gemeenten en uiteenlopende grote bedrijven. Het Friese bedrijfsleven toont volop belangstelling. Technische dproducenten, maar ook financiële dienstverleners en zorgverzekeraars. Volgens Houkje Rijpstra zien zij hun deelname als een logische investering in de toekomst en in de bedrijvigheid in de provincie. ‘Er is nog veel uit te vinden binnen de circulaire economie en wat we ontdekken, delen we in het netwerk. Samen bedenken we slimme oplossingen voor de kringlopen in landbouw, plastics, bouw, energie en mobiliteit en spelen we in op de nieuwe markten die de circulaire economie aanboort.’

100% hernieuwbare energie is onlosmakelijk verbonden met de circulaire economie. Maar, benadrukt Circulair Friesland, het gaat ook om het sociale aspect - iedereen doet mee - en het ecologische aspect - wat betekent mijn actie of product voor de biodiversiteit.

Nieuwe wereld

Dat er veel gaat veranderen, staat als een paal boven water. ‘Als grondstoffen in een nieuwbouwhuis van nu, over 50 jaar ook weer een nieuwe bestemming krijgen, dan behouden die materialen een bepaalde waarde voor de fabrikanten of bouwer. Als gevolg daarvan ontstaan nieuwe afzetmarkten, diensten, regelgeving en banen.’

Verening Circulair Friesland doet mee met de Week van de Circulaire Economie. Bekijk hun programma hier