SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

Succesvol Noord in Nieuwspoort markeert sterke regio

Succesvol Noord in Nieuwspoort markeert sterke regio

In een inspirerende bijeenkomst bij Nieuwspoort kwamen 150 gasten uit Den Haag en het noorden samen om de actuele thema’s en ontwikkelingen van belang voor de noordelijke provincies te bespreken. Noord in Nieuwspoort, het jaarlijkse platform van het Samenwerkingsverband Noord Nederland, stond in het teken van een sterke regio als basis voor een sterk Nederland. Cultuur, sociaal-economische groei en brede welvaart werden belicht, en één jaar na de publicatie van het rapport “Elke Regio Telt” stond de vraag centraal: Waar staat Noord-Nederland nu?

‘Onze regio kan èn wil bijdragen’

Jetta Klijnsma, Commissaris van de Koning voor Drenthe en voorzitter van SNN, trapte het inhoudelijk deel van Noord in Nieuwspoort af. Ze benadrukte de noodzaak om de adviezen uit het Elke Regio Telt-rapport nu toe te passen. Politieke verschuivingen lenen zich ervoor: in de provincies zijn de nieuwe besturen op stoom gekomen, een nieuw kabinet staat in de steigers en 6 juni kiezen we een nieuw Europees Parlement. “Langdurige investeringen in onze voorzieningen zijn noodzakelijk voor de leefbaarheid in onze prachtige regio. Te grote verschillen tussen regio’s vormen een probleem voor nationale veranderingen. De kloof tussen sterke en perifere regio’s moet daarom verdwijnen.”

‘Iedere regio heeft het zijne nodig’

Arne van Hout, directeur-generaal Openbaar Bestuur en Democratische Rechtsstaat van Binnenlandse Zaken, ging met zijn keynote speech verder in op wat nodig is om te voorzien in de regionale behoeftes. Hij ging in op de vervolgaanpak op de adviezen in Elke Regio Telt en besprak het beleid waarmee een andere investeringslogica en voorzieningen in de regio geborgd kunnen worden. “In iedere regio zal de opgave net anders zijn. […] Elke Regio Telt is niet een boodschap ‘stad tegen platteland’. Elke Regio Telt gaat over het verhaal: Iedere regio heeft het zijne nodig. En daar hebben we met z’n allen aan te werken. […] We hebben elkaar over en weer nodig en dat is onze gezamenlijke opgave.”

 

Elke Regio Telt, ten voeten uit

Tijdens een paneldiscussie is het Elke Regio Telt-rapport tijdens Noord in Nieuwspoort op drie verschillende invalshoeken benaderd: regionale economie, planologie en cultuur. Onze panelleden gingen hierover in discussie.

Cultuur: De rol van cultuur in het bevorderen van brede welvaart werd besproken. Kristel Baele, voorzitter Raad voor Cultuur, benadrukte dat er in de cultuursector een nieuw bestel nodig is, toegankelijk in elke regio. Investeringen zouden evenredig over het land verdeeld moeten worden.

Sociaal-economische groei: Marijn Molema, directeur Planbureau Fryslân, ging dieper in op het regionaal beleid en de noodzaak om structureel in te zetten op het bevorderen van brede welvaart in regio’s. Wat is daarvoor nodig op de lange termijn? Hoe kunnen we kennisborging en bestuurscultuur verbeteren?

Regionaal beleid en positionering: Bauke Dam, wethouder Súdwest-Fryslân, besprak het doel van de recente RegioDeal Mienskip en wat dit betekent voor de inwoners en bedrijven in SWF. Hoe kunnen we inwoners betrekken bij regionale ontwikkelingen?

Duurzaam regionaal sociaal-economisch beleid: Jouke van Dijk, voorzitter van SER Noord-Nederland, benadrukte dat investeren buiten de Randstad goed is voor heel Nederland. Wat zijn de mogelijkheden voor duurzaam regionaal beleid? Wat moet het Rijk doen en wat is de rol van Noord-Nederland hierin?

 

Nieuw advies voor een sterk Noord-Nederland

Noord in Nieuwspoort is afgesloten met de aanbieding van een nieuw advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) Noord-Nederland. Jouke overhandigde het adviesrapport “Wat kan Elke regio telt! betekenen voor een Sterk Noord Nederland?” aan Jetta Klijnsma en Arne van Hout. Dit rapport is gebaseerd op onderzoek naar de uitvoering van het “Elke Regio Telt!”-advies. Het rapport is hier te vinden op de website van SER Noord-Nederland. Na afloop was er gelegenheid voor media om in gesprek te gaan.

 

In het noorden kan het

De netwerkborrel sloot aan op een geslaagd Noord in Nieuwspoort. Met praktische showcases lieten we zien wat we allemaal kunnen en doen in het noorden. Spoordok, Retourbrood, Djewels, SeaQurrent, Windgroep en Resato kwamen vertellen over hun innovatieve ideeën voor de regio. Uitgestalde stands en enthousiaste vertegenwoordigers nodigden iedereen uit om te leren wat onze regio zo sterk maakt. Heerlijke noordelijke hapjes, waaronder suikerbrood en eierballen, lieten de aanwezigen ook op culinair gebied met onze regio kennismaken. Een leuke, praktisch afronding van een mooie, inhoudelijke dag! Bekijk hier de aftermovie van Noord in Nieuwspoort 2024.