SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

Rijk en regio zetten belangrijke stappen in realisatie Deltaplan: Onderzoek Lelylijn van start

Rijk en regio zetten belangrijke stappen in realisatie Deltaplan: Onderzoek Lelylijn van start

Rijk en regio hebben op woensdag 7 december het officiële startsein gegeven voor het onderzoek naar de Lelylijn. Dat gebeurde tijdens het eerste bestuurlijk overleg Deltaplan tussen noordelijke bestuurders van Groningen, Fryslân, Drenthe en Flevoland en staatssecretaris Vivianne Heijnen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zij hebben het Plan van Aanpak voor het onderzoek vastgesteld.

Met het MIRT-onderzoek Lelylijn zetten de partijen een belangrijke stap in een nieuwe, snelle, rechtstreekse spoorverbinding tussen Lelystad als poort naar de Randstad en Leeuwarden en Groningen als belangrijke bestemmingen in het Noorden. Het onderzoek gaat in op de internationale betekenis van de Lelylijn als schakel in de verbinding naar Duitsland en verder.
 
Alle denkbare varianten worden meegenomen die noodzakelijk zijn voor een juridisch, financieel en maatschappelijk adequate keuze, waarbij effecten voor de brede welvaart, de bijdrage aan de landelijke woonopgave en de economische structuur van het noorden van Nederland belangrijke criteria zijn.. Een gezamenlijke werkorganisatie gaat het onderzoek coördineren. Bewoners, belanghebbenden en regionale overheden worden bij het onderzoek betrokken. Stijn Lechner is aangesteld als projectdirecteur voor deze gezamenlijke werkorganisatie. Lechner, werkzaam voor IenW, heeft veel ervaring met dit type MIRT-trajecten en was eerder Programmamanager Samen Bouwen Aan Bereikbaarheid voor de Metropoolregio Amsterdam. Hij is gekozen door een selectiecommissie waar rijk en regio samen in vertegenwoordigd waren.
 
Staatssecretaris Heijnen: “Met de afspraken van vandaag zetten we samen met de regio weer een goede stap in de uitwerking van het Deltaplan voor het Noorden. De Lelylijn komt op stoom. Sinds maandag staat die letterlijk op de kaart in Europa. En ook hier in de regio maken we vaart. We hebben een gezamenlijke projectdirecteur aangesteld, en ik vind het mooi dat we bij het vervolg bewoners nadrukkelijk gaan betrekken.” 
 
Commissaris van de Koning in Groningen, tevens voorzitter SNN, René Paas: 'In het onderzoek dat nu wordt gestart kijken we hoe economie, woningbouw en een betere bereikbaarheid elkaar kunnen versterken. Het gaat niet alleen om de Lelylijn, maar ook om de samenhang met de Nedersaksenlijn, met verbeteringen van delen van het bestaande spoor en met de spoorverbinding met Noord-Duitsland. Alles voor een betere en snellere bereikbaarheid van het Noorden.' 

Het doel van het bestuurlijk overleg Deltaplan is breder dan alleen bereikbaarheid. Het gaat ook over de samenhang met andere projecten, zoals de andere NOVEX-gebieden en diverse nationale programma’s.
 
De totale kosten voor het Deltaplan, inclusief het MIRT-onderzoek naar NOVEX-gebied Lelylijn en de relaties met de Nedersaksenlijn en het bestaand spoor, zijn geraamd op € 8 miljoen. Rijk en regio delen deze kosten en stellen hiervoor nu elk € 3 miljoen beschikbaar. Het streven is dat beide partijen in 2024 nogmaals ieder € 1 miljoen beschikbaar stellen. 
 
Het onderzoek en een go/no-go beslissing voor een MIRT-verkenning naar de Lelylijn moet in het najaar van 2024 afgerond zijn.
 

BO Deltaplan
V.l.n.r.: Richard Korteland - burgemeester gemeente Meppel, Guido Rink - wethouder gemeente Emmen, Fleur Gräper - gedeputeerde provincie Groningen, Jan de Reus - gedeputeerde provincie Flevoland, Vivianne Heijnen - Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, René Paas - Commissaris van de Koning provincie Groningen, Avine Fokkens - gedeputeerde provincie Fryslân, Philip Broeksma - wethouder gemeente Groningen, Cor Staal - wethouder gemeente Assen, Evert Stellingwerf - wethouder gemeente Leeuwarden, Nelleke Vedelaar - gedeputeerde provincie Drenthe, Stijn Lechner - directeur Lelylijn tijdens het BO Deltaplan.