SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

PA-team SNN is klaar voor aftrap parlementaire jaar!

02 september 2020

PA-team SNN is klaar voor aftrap parlementaire jaar!

Op 1 september is het nieuwe parlementaire jaar van start gegaan. Met de komst van Brechtje Turksma (DH) en Dirk Frouws (EU), is het Public Affairs team van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) weer compleet en op volle kracht. 

“Ons Public Affairs team adviseert bestuurlijk en ambtelijk Noord-Nederland over politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in Den Haag en Brussel en waar de kansen liggen voor Noord-Nederland. Brechtje Turksma en Dirk Frouws brengen waardevolle ervaring met zich mee die hier succesvol aan bij zal dragen”, aldus Arno Brok, Commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, tevens voorzitter van SNN.  

“Met Brechtje en Dirk hebben we er twee talentvolle, doelgerichte en inhoudelijk gedegen adviseurs bij met een hart voor Noord-Nederland. We zijn nu op volle slagkracht om de beïnvloeding op landelijk en Europees niveau optimaal vorm te geven”, aldus Marjan Dol, directeur van SNN.  

 

Jildau Schuilenburg PA coördinator & senior adviseur SNN te Den Haag

Jildau Schuilenburg is sinds januari 2016 werkzaam als teamleider en senior adviseur Public Affairs voor SNN. In die rol is ze verantwoordelijk voor de algemene en inhoudelijke coördinatie van Public Affairs binnen SNN en voor de begeleiding van het team. Hiervoor heeft Jildau onder andere 8,5 jaar gewerkt bij Detailhandel Nederland en Provincie Zuid-Holland. Jildau behaalde haar masteropleiding bestuurskunde aan Universiteit Leiden. 

 

Contactgegevens: 

jildau schuilenburg

Jildau Schuilenburg - Algemene en inhoudelijke coördinatie, Regionale Economie, Mobiliteit, EU-fondsen

E-mailschuilenburg@snn.nl 

 

Job Barnhoorn & Brechtje Turksma PA adviseurs SNN te Den Haag

Job Barnhoorn is sinds mei 2020 lobbyist in Den Haag. Hiervoor heeft hij 5,5 jaar gewerkt voor een Tweede Kamerfractie als politiek assistent van Kamerlid Anne Mulder met de portefeuille Europese Zaken en voor een Public Affairs bureau. Hij heeft zijn bachelor European Studies aan de Haagse Hogeschool gevolgd en rondt nu zijn masteropleiding bestuurskunde af aan Universiteit Leiden.  

Brechtje Turksma is sinds september 2020 lobbyist in Den Haag. Hiervoor heeft ze 2 jaar gewerkt als politiek assistent voor noordelijk Tweede Kamerlid Aukje de Vries met de portefeuilles Rijksbegroting, gaswinning Groningen, Wadden en Europees monetair beleid. Brechtje heeft Ondernemingsrecht gestudeerd aan Rijksuniversiteit Groningen en volgt momenteel een master Fiscaal Recht aan de Vrije Universiteit.

 

Contactgegevens: 

job barnhoorn

Job Barnhoorn - Energie/Waterstof, Onderwijs en Arbeidsmarkt, EU-fondsen, Cultuur, Digitalisering 

E-mailbarnhoorn@snn.nl 

Telefoon: +31636593081 

 

brechtje turksma

Brechtje Turksma - Bereikbaarheid/Mobiliteit, Landbouw, Circulaire Economie, Krimp, Toerisme/Recreatie 

E-mailturksma@snn.nl 

Telefoon: +31652650073  

 

Mara Bubberman & Dirk Frouws PA adviseurs SNN te Brussel

Mara Bubberman is sinds september 2019 lobbyist in Brussel. Hiervoor heeft ze bij de Europese Commissie en de Wereld Bank gewerkt. Ze heeft haar bachelor internationale betrekkingen en organisaties aan Universiteit Groningen gevolgd en vervolgens een masteropleiding in Londen afgerond in European Public Policy.  

Dirk Frouws is sinds september 2020 lobbyist in Brussel. Hiervoor heeft hij 5 jaar gewerkt voor fractievoorzitter Hans van Baalen in het Europees Parlement en een Public Affairs bureau. Dirk behaalde zijn bachelor European Studies aan Universiteit Maastricht en zijn masteropleiding International Relations aan de Universiteit van Florence, Italië.  

 

Contactgegevens: 

mara bubberman

Mara Bubberman Energie/Waterstof, Circulaire Economie, Digitalisering 

E-mailbubberman@snn.nl 

Telefoon: +31629221481 

 

dirk frouws

Dirk Frouws - Bereikbaarheid/Mobiliteit, Landbouw, EU-fondsen, Toerisme/Recreatie  

E-mailfrouws@snn.nl 

Telefoon: +31611855995

 

Geerte de Jong PA SNN te Groningen

Geerte is sinds april 2019 senior communicatieadviseur Public Affairs. Hiervoor heeft ze 8 jaar gewerkt bij Rijksuniversiteit Groningen, Friese Milieufederatie en Staatsbosbeheer. Geerte studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen en behaalde daar haar masteropleidingen Journalistiek en Architectuur/Stedenbouw. Geerte adviseert het team over communicatie, marketing en branding op public affairs-gebied.

 

geerte de jong

Geerte de Jong - Communicatie & woordvoering

E-mailg.dejong@snn.nl 

Telefoon: +31621369066