Noorden kans voor duurzaam verdienvermogen Nederland

17 september 2019

Noorden kans voor duurzaam verdienvermogen Nederland

In de Troonrede noemt de Koning de komst van een Groeiagenda voor een duurzame economie van de toekomst. Noord-Nederland roept het Kabinet op om in de Groeiagenda te kiezen voor een snellere verbinding per spoor tussen Noord-Nederland en de Randstad en een impuls te geven aan de waterstofeconomie. Commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, drs. A.A.M. Brok, voorzitter van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland: “Nu slim investeren en kansen in het Noorden benutten, zorgen voor het vergroten van het verdienvermogen voor heel Nederland op de lange termijn.” 

Investeringsfonds biedt perspectief voor snelle treinverbinding Noorden - Randstad

Een gedegen infrastructuur kan de Nederlandse economische ontwikkeling versterken. Een snellere verbinding biedt lucht aan de druk op de Randstad en biedt kansen voor de arbeidsmarkt en woningmarkt. Zowel het Noorden als de rest van Nederland profiteren van een snellere treinverbinding. De verkorting van de reistijd van minstens 30 minuten per spoor richting het Noorden is een van de grootste prioriteiten van het Rijk, de financiële middelen voor realisatie ontbreken nog. 

Noorden als waterstofkoploper van Europa

Noord-Nederland ziet kansen voor nieuwe werkgelegenheid en innovatief bedrijfsleven in de ontwikkeling van de waterstofeconomie. Onlangs is het Noorden door Europa geselecteerd voor een subsidie van 20 miljoen om de technologie rondom waterstof verder te ontwikkelen en toe te passen. Door deze subsidie kan (groene) waterstof efficiënter worden ingezet voor industrie en mobiliteit, maar ook bijvoorbeeld voor de verwarming van woonwijken. Door de verbinding en overlap van projecten wordt een waterstofecosysteem gecreëerd. Het is daarom belangrijk dat er voldoende middelen beschikbaar zijn voor het Klimaatakkoord, waaronder een exploitatiesubsidie om de waterstofeconomie versneld op te schalen. 

De volledige tekst van de troonrede leest u hier.

SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie