SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

Noord-Nederland presenteert visie op waterstofvaardigheden tijdens European Sustainable Energy week

Noord-Nederland presenteert visie op waterstofvaardigheden tijdens European Sustainable Energy week

Noord-Nederland organiseert samen met Hydrogen Europe een evenement in Brussel tijdens de European Sustainable Energy Week. Tjisse Stelpstra, gedeputeerde provincie Drenthe, zal hier de noordelijke visie op de benodigde vaardigheden voor het uitbouwen van de waterstofeconomie toelichten.

De European Sustainable Energy Week (Europese Week van Duurzame Energie) is een jaarlijks terugkerend evenement dat gericht is op het bevorderen van duurzame energie en energie-efficiëntie in Europa. Het wordt georganiseerd door de Europese Commissie en brengt beleidsmakers, stakeholders, experts en het brede publiek samen om belangrijke vraagstukken en innovaties op het gebied van duurzame energie te bespreken. 

Gedurende de European Sustainable Energy Week worden verschillende evenementen, conferenties, workshops en tentoonstellingen georganiseerd om kennisuitwisseling, netwerken en samenwerking te stimuleren. Het doel is om bewustwording te vergroten, ideeën te delen en concrete acties te bevorderen om de energietransitie in Europa te versnellen. 

Co-host event waterstofvaardigheden 

Noord-Nederland is co-host van één van deze evenementen, genaamd: 'Vaardigheden als de groene motor voor regionale waterstofecosystemen'. Tijdens dit event zal gesproken worden over het behalen van de doelen die zijn gesteld in REPowerEU: deze vereisen dat de EU haar waterstofeconomie aanzienlijk opschroeft. Het succes van deze taak hangt af van de beschikbaarheid van een goed opgeleide en bekwame beroepsbevolking, evenals het behouden en aantrekken van talent. 

Tijdens het event zullen panelleden proberen de behoeften en trends op het gebied van waterstofvaardigheden te identificeren. Vertegenwoordigers van Europese instellingen, regionale en lokale overheden, industrie, onderwijs- en opleidingsaanbieders zullen informatie uitwisselen over lopende EU-initiatieven en financieringsopties om het tekort aan vaardigheden aan te pakken. Ook zullen voorbeelden van beste praktijken worden gepresenteerd als het gaat om het ontwerpen van curricula en trainingsprogramma's die in heel Europa kunnen worden gerepliceerd. 

Tjisse Stelpstra presenteert visie Noord-Nederland 

Eén van de panelleden die aanwezig zal zijn, is Tjisse Stelpstra, gedeputeerde van de provincie Drenthe en lid van het Europese Comité van de Regio's. Hij benadrukt het belang van het investeren in de juiste vaardigheden in de regio:  

'Het Noord-Nederlandse Waterstofinvesteringsplan 2020 omvat ongeveer 50 projecten die tot doel hebben onze Hydrogen Valley verder uit te breiden. Onze schattingen zijn dat we met de investeringen zoals vastgelegd in het plan tot wel 25.000 nieuwe banen kunnen creëren in de waterstofeconomie. Natuurlijk betekent dit dat we veel waterstofexperts nodig hebben - gekwalificeerd personeel dat de infrastructuur kan bouwen en onderhouden, industriële processen kan aanpassen, gasstromen en handel kan faciliteren. Deze experts groeien echter niet aan bomen. Om deze expertise op te bouwen, moeten we zowel de bestaande beroepsbevolking bijscholen als omscholen, en nieuwe studieprogramma's en curricula creëren voor de huidige en toekomstige generaties studenten.'" 

Het evenement vindt plaats in Brussel, maar is ook online te volgen. Aanmelden kan via deze link: https://hydrogeneurope.eu/events/?he_event=Nw134e74aKMG7Zg