SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

Noord-Nederland presenteert inzet voor Europese Verkiezingen 2024

Noord-Nederland presenteert inzet voor Europese Verkiezingen 2024

Voor een sterke Europese Unie zijn sterke regio’s nodig. Noord-Nederland kan met haar kracht en expertise oplossingen aandragen voor de uitdagingen waar de EU voor staat.

Vorige week waren bestuurders uit Noord-Nederland in Brussel om te spreken over belangrijke thema’s als energie, mobiliteit, circulaire economie en landbouw, tijdens de European Week of Regions and Cities (EWRC). In aanloop naar de Europese verkiezingen, presenteerde Noord-Nederland tijdens de EWRC haar verkiezingsinzet aan de EU. In deze inzet vertellen we de EU wat Noord-Nederland te bieden (en nodig) heeft.

Vorige week presenteerden we iedere dag één van de thema’s uit onze inzet. Vandaag presenteert Jetta Klijnsma, voorzitter SNN, onze volledige inzet op de thema’s: Energie, Circulaire Economie, Mobiliteit, Regionale Economie, Landbouw, Klimaatverandering en Digitalisering.

Het belang van de EU voor Noord-Nederland is groot, en vice versa

Klijnsma: “Het Noorden is een regio met een sterke en goede reputatie in Brussel: zo zijn we de eerste Hydrogen Valley van Europa en zijn we een koploper als het gaat om circulaire economie. De EU herkent ook het belang van goede mobiliteit en bereikbaarheid in onze regio: het Europees Parlement zette daarom eerder dit jaar de Lelylijn en Emmen-Rheine op de kaart.  De gesprekken die mijn collega’s en ik vorige week hebben gevoerd tijdens de European Week of Regions and Cities bevestigen dit beeld. Door Noord-Nederland verder te versterken, versterkt de EU zichzelf. Daarom blijven we samen met de Europese Unie naar de toekomst van Noord-Nederland kijken.”

Europese verkiezingen 2024 – De Noord-Nederlandse inzet

In 2024 zijn er nieuwe Europese Verkiezingen: dit betekent dat politieke partijen nu al bezig zijn met het beleid voor de komende vijf jaar.  De Noord-Nederlandse inzet richt zich tot politieke partijen, Brusselse beleidsmakers en andere politici en vraagt hen de regio centraal te stellen in hun plannen voor een beter, groener én sterker Europa.

Klijnsma: “In de regio liggen de oplossingen voor de Europese uitdagingen van het moment. Om die bijdrage te kunnen leveren heeft de regio (regel)ruimte nodig voor maatwerk en innovatie oplossingen, evenals stimulering om te excelleren.”

Daarvoor zijn concrete plannen en behoeftes opgesteld op zeven thema’s die voor het Noorden van groot belang zijn.

De gehele inzet leest u hier.

Verspreiding

De verkiezingsinzet is door het Noorden reeds gedeeld met alle politieke partijen, individuele politici en andere belanghebbenden. “Al voor het zomerreces, om eerlijk te zijn. We wilden er op tijd bij zijn, dus we zijn begin 2023 al begonnen met schrijven”, geeft Klijnsma aan.

Het Noorden heeft haar inzet vorige week veelvuldig gedeeld met Europese politici en ambtenaren, en kijkt uit naar hun inzet om de regio de ruimte en stimulans te bieden om te excelleren.

“Het is tijd om ons harde werk volledig wereldkundig te maken. Ik presenteer u dan ook met trots onze Europese verkiezingsinzet: ‘Een sterke regio voor een sterk Europa!’ Ik zie er naar uit om me de komende tijd met heel Noord-Nederland hard te maken om ervoor te zorgen dat onze inzet breed gedragen wordt, want dan kan én wil Noord-Nederland het verschil maken in de EU."

Voorzitter SNN Jetta Klijnsma
Voorzitter SNN Jetta Klijnsma presenteert de Noord-Nederlandse inzet voor de Europese Verkiezingen 2024


Bekijk de inzet hier