SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

Noord-Nederland presenteert advies voor ontwikkeling Hydrogen Valleys aan Europese Commissie

Noord-Nederland presenteert advies voor ontwikkeling Hydrogen Valleys aan Europese Commissie

Noord-Nederland heeft, namens het Hydrogen Valleys Partnership in Brussel, het position paper ‘Through the Valley to the Top: Why the EU needs a dedicated roadmap for Hydrogen Valleys’ gepresenteerd. In dit position paper brengt het Partnership advies uit aan de Europese Commissie over de ontwikkeling van Hydrogen Valleys in Europa. Gedeputeerde Energie van de provincie Drenthe, Tjisse Stelpstra, overhandigde het position paper aan Eurocommissaris Mariya Gabriel, tijdens het waterstofevent ‘Repowering the EU with Hydrogen Valleys: showcasing innovative solutions’.

Aanleiding voor het uitbrengen van dit position paper zijn de op handen zijnde gelden die Brussel vrijmaakt voor de verdubbeling van het aantal Hydrogen Valleys in Europa tot 2025. Deze gelden - 200 miljoen euro, vrijgemaakt in het RePowerEU programma – zijn bedoeld om op Europese schaal energieonafhankelijkheid te bevorderen en zullen vanaf dit jaar ingezet worden voor de transitie naar een duurzame en toekomstbestendige energiemarkt. Waterstof is daar een belangrijke pijler in. 

"Hydrogen valleys are where the future competitive valuechains get started. They create ecosystems where innovation can be tested real time. We need more dots connected and we will double the Hydrogen Valleys by 2025." - Eurocommissaris Mariya Gabriel

Een routekaart voor Hydrogen Valleys

Het advies richt zich onder andere op het ontwikkelen van een ‘routekaart’ voor Hydrogen Valleys: handvaten voor wet- en regelgeving, wijze van kennisuitwisseling en het delen van best practices. Dit zijn criteria waar iedere Hydrogen Valley aan zou moeten voldoen en die toepasbaar zijn op iedere schaal. Zo wordt de ontwikkeling van de waterstofkenniseconomie in heel Europa uniform gestimuleerd en wordt kennisuitwisseling tussen verschillende Valleys bevorderd. 

Daarnaast richt het advies in het position paper zich op de voorwaarden waaronder het geld ingezet zou moeten worden om de ontwikkeling van Hydrogen Valleys te versnellen .
Het advies in het position paper is tot stand gekomen met input van alle 60 regio’s binnen het Hydrogen Valleys Partnership. Noord-Nederland heeft als leading region, samen met Normandië en Auvergne-Rhône-Alpes, een grote rol gespeeld in het opstellen van het advies. 

Gedeputeerde Stelpstra geeft aan dat Noord-Nederland als eerste Energy Valley in Europa inmiddels veel ervaring heeft opgedaan. “Wij delen de geleerde lessen graag. Een versnelling in de energietransitie kan alleen als we inzetten op zowel productie, als afname, als ook opslag van duurzame energie. Waterstof is daar als energiedrager een onmisbare schakel in,” zo licht hij toe.    

Het volledige position paper is hier te lezen

Aandacht voor waterstof in Brussel

Voorafgaand aan de overhandiging vond het event “Towards an EU Roadmap for Hydrogen Valleys – Regional actors and their role: double the number of Hydrogen Valleys by 2025 and build-up skills’ plaats waar regio’s best-practices en uitdagingen bespraken voor het opschalen van de waterstofeconomie. Tijdens dit event was gedeputeerde Energie van de provincie Groningen Melissa van Hoorn aanwezig om Noord-Nederland te vertegenwoordigen. Tijdens dit event riep ze op tot samenwerking tussen regio’s om versneld Hydrogen Valleys op te zetten in Europa. Alleen als we samenwerken, regio’s met elkaar verbinden en kennis uitwisselen over groene waterstof kunnen we een klimaatneutraal Europa in 2050 behalen.

Een Hydrogen Valley is een regio waar langs de gehele keten van waterstof, projecten aan elkaar gelinkt zijn, van productie, distributie en opslag, maar ook gebruik in de mobiliteit, industrie en gebouwde omgeving. HEAVENN in Noord-Nederland is de eerste Europese Hydrogen Valley en in 2023 verkozen als beste Hydrogen Valley van het jaar.
 

Eurocommissaris Mariya Gabriel en gedeputeerde Energie provincie Drenthe Tjisse Stelpstra
Eurocommissaris Mariya Gabriel neemt het position paper in ontvangst van gedeputeerde Energie provincie Drenthe Tjisse Stelpstra