SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

Noord-Nederland pleit voor verbinding, kennisontwikkeling en aandacht voor het mkb tijdens de EU Regions Week in Brussel

Noord-Nederland pleit voor verbinding, kennisontwikkeling en aandacht voor het mkb tijdens de EU Regions Week in Brussel

Van 10 tot en met 13 oktober stond Brussel in het teken van de jaarlijkse European Week of Regions and Cities. Tijdens dit vierdaagse event, dat dit jaar voor de twintigste keer wordt georganiseerd, presenteren Europese regio’s hun plannen en successen op het gebied van (economische) groei, Europees cohesiebeleid en de implementatie van Europese ambities in regionaal bestuur.

Na twee jaar een digitale editie te hebben gekend in verband met de coronapandemie, bruist Brussel weer als vanouds. Vier dagen lang was onze Europese hoofdstad het toneel van vele internationale evenementen, workshops en netwerkbijeenkomsten die de kracht van de regio in de spotlights zetten. 

A Ticket to Connect

Noord-Nederland is één van deze regio’s. In het schitterende Railway Museum in Schaarbeek, organiseerde het Noorden op 11 oktober een event rondom de thema’s mobiliteit, groene energie en circulaire economie. Tijdens dit event, genaamd ‘A Ticket To Connect’, werden bezoekers meegenomen in noordelijke ambities, successen en best practices tijdens drie inspirerende themaworkshops. 

Internationale en regionale verbinding

Zo werd tijdens de workshop ‘The Northern Netherlands as a Gateway to a Connected North Sea region’, gepresenteerd door Fleur Gräper, gedeputeerde provincie Groningen en Nelleke Vedelaar, gedeputeerde provincie Drenthe, het belang van een sterk regionaal en (inter)nationaal spoornetwerk getoond. De noordelijke plannen, de aanleg van de Lelylijn, de Nedersaksenlijn en versnelling op bestaand spoor, zorgen (in combinatie met de realisatie van de Wunderline en Emmen-Rheine) voor een betere ontsluiting van Duitsland, Scandinavië en Oost-Europa. 

Dit versterkt niet alleen het TEN-T netwerk, maar draagt ook bij aan regionale leefbaarheid en cross-border coöperation. Vedelaar: ‘Ik hoop dat de aanwezigen na vandaag getriggerd zijn om na te denken over de fijnmazige netwerken in hun eigen regio.’

Duurzame energietransitie

De workshop ‘Energy: The future of a Hydrogen Valley: Skills in perspective’ stond in het teken van de noordelijke energietransitie van gaswinningsregio naar waterstofeconomie. De energiesector bedraagt 20% van de lokale beroepsbevolking, wat betekent dat deze duurzame transitie impact heeft op de lokale arbeidsmarkt en dat er een grote behoefte ligt aan de ontwikkeling van specifieke skills. De energietransitie biedt veel kansen voor het Noorden, maar dat gaat gepaard met de behoefte aan Europese inzet op het verwerven van de juiste skills op de arbeidsmarkt.

Dit werd onderstreept door studenten van het Alfa College, die aanwezig waren met een door hen gemaakte waterstofboot: ‘De techniek hebben we zelf ontwikkeld: we hebben een solarboot omgebouwd tot waterstofboot. De techniek is nu nog kleinschalig, maar we zijn er wel mee naar een internationale wedstrijd in Monaco geweest.’

Tjisse Stelpstra, gedeputeerde provincie Drenthe, onderstreepte het belang van internationale samenwerking om die duurzame transitie mogelijk te maken: ‘We zijn in het Noorden voorloper op het gebied van de waterstofeconomie, maar we kunnen het niet alleen. We moeten zowel op regionale als Europese schaal samenwerken, en daarom is het belangrijk dat we hier vandaag in Brussel ons verhaal kunnen vertellen.’

Circulaire Economie

Tijdens de inspirerende sessie over Circulaire Economie, verzorgd door Friso Douwstra, gedeputeerde provincie Fryslân, en Guido Rink, wethouder gemeente Emmen, toonde Noord-Nederland wat de regio in huis heeft. De aspiraties van het Noorden zijn om de nummer één regio te worden op circulaire economie en haar kennis en kunde te delen met Europa, om gezamenlijk de ‘loop’ te sluiten. Als een ware katalysator kan de regio de transitie versnellen en helpen om Europa's circulaire doelstellingen te halen. In onze regio dragen we bij aan het oplossen van globale vraagstukken, bijvoorbeeld door te investeren in ons ecosysteem voor circulaire plastics, en door samenwerking en innovatie om te zetten naar praktische oplossingen op dit gebied. 

Gedeputeerde Douwstra vatte het als volgt samen: ‘Circulaire economie kunnen hele mooie woorden zijn, maar het is belangrijk dat je het heel praktisch maakt. De economie van Noord-Nederland bestaat voor 90% uit mkb, waarvan dik 80% klein mkb is. Het is belangrijk om te weten waar zij behoefte aan hebben. We zijn heel goed in innoveren, maar om de ‘loop’ te kunnen sluiten hebben we ook praktische oplossingen nodig. Circulair ondernemen is niet alleen voor grote innovatieve bedrijven, het moet beschikbaar zijn voor iedere ondernemer, groot of klein. Daar moeten we ons met z’n allen hard voor blijven maken.’

Connectie en verbinding

Jetta Klijnsma, commissaris van de Koning in de provincie Drenthe, opende het netwerkgedeelte met een speech die opriep tot verbinding in de brede zin van het woord: ‘Na twee jaar afwezigheid in verband met de coronapandemie, is het zo belangrijk dat we elkaar weer kunnen ontmoeten. De naam van dit event is niet voor niks ‘A Ticket to Connect’. Wij als Noorden hebben genoeg ambities en plannen, maar we kunnen het niet alleen. Daarom ben ik zo ontzettend blij met alle (inter)nationale aanwezigen vandaag. Ik hoop dat we elkaar inspireren en motiveren om samen de wereld, en niet alleen het Noorden, een beetje mooier te maken.’

Om die daad direct bij het woord te voegen kreeg niemand dit jaar een goodiebag mee naar huis, maar werd er uit naam van alle aanwezigen een donatie van € 10.000,- gedaan aan ‘Bikes for Ukraine'. Daarna was er tijd voor een informele netwerkborrel, waar noordelijke ambassadeurs en internationale geïnteresseerden in de prachtige oude stationshal onder het genot van een hapje en een drankje van gedachten konden wisselen. 

Hieronder een kleine sfeerimpressie (foto's o.a. door provincie Fryslân):