SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

Noord-Nederland: modelregio voor de Europese energietransitie

Noord-Nederland: modelregio voor de Europese energietransitie

Energie(on)afhankelijkheid en de transitie van fossiele naar hernieuwbare bronnen van energie zijn belangrijke thema’s binnen de Europese energietransitie, die ook in Noord-Nederland spelen.

De visie van de 705 leden van het Europees parlement op het Europese Energiebeleid is dus van groot belang voor onze regio. Op 6 juni 2024 kunt u invloed uitoefenen op de richting van het toekomstige Europese Energiebeleid. We kiezen dan namelijk een nieuw Europees parlement. Maar wat valt er te kiezen en welke plannen hebben de partijen die voor ons relevant zijn?

Koploper energietransitie

Noord-Nederland loopt voorop in de energietransitie binnen Europa. Deze positie willen we graag behouden, maar de energietransitie heeft ook een grote impact. De NSC pleit voor steun voor regio’s in Europa, zoals Noord-Nederland, die sterk getroffen worden door de energietransitie middels het Just Transition Fund. 

Veel ervaring waterstof

Europa kan leren van de Noord-Nederlandse ervaringen. Wij zijn de eerste Hydrogen Valley van Europa, realiseren een regionale-waterstofhub en breiden deze internationaal uit met de European Hydrogen Backbone. De VVD wil de Europese regelgeving versoepelen om op lokaal niveau grensoverschrijdend te kunnen participeren in de productie van hernieuwbare energie, om op deze manier onafhankelijker te worden wat betreft energieproductie.

Onafhankelijker door regionale energieproductie

Noord-Nederland is van oudsher dé energieregio van Nederland. Waar vroeger turf, olie en gas het energielandschap domineerden, ontwikkelen we ons nu tot een duurzame en veelzijdige energieregio. Groenlinks/ PvdA wil dat energiebesparing in Europa de hoogste prioriteit krijgt en dat de productie van waterstof onder duidelijke voorwaarden moet worden gestimuleerd. 

Dit is slechts een kleine greep uit de verschillende verkiezingsprogramma’s van enkele partijen. Om de noordelijke kansen duidelijk onder de aandacht te brengen bij de kandidaat-Europarlementariërs organiseren Samenwerkingsverband Noord-Nederland, de Universiteit van het Noorden en VNO-NCW hét grote noordelijke verkiezingsevenement. Hét moment waarop kandidaat-Europarlementariërs in gesprek gaan met het noordelijke bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. 

Volg het grote noordelijke verkiezingsevenement online op 24 mei van 14.00 tot 15.30. De link naar de livestream van het evenement verschijnt binnenkort online op deze website.