SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

Noord-Nederland actief betrokken bij het World Circular Economy Forum

Noord-Nederland actief betrokken bij het World Circular Economy Forum

Noord-Nederland was dit jaar met een grote delegatie aanwezig tijdens het jaarlijkse World Circular Economy Forum (WCEF) in Helsinki. Dit wereldwijde evenement bracht toonaangevende spelers uit de circulaire economie samen, waaronder bedrijven, beleidsmakers en experts van over de hele wereld. Het forum bood een platform voor het delen van inspirerende ideeën, het benadrukken van de urgentie van actie en het bevorderen van wereldwijde samenwerking om een duurzame toekomst te creëren. 

WCEF2023 was gericht op het identificeren van mogelijkheden en uitdagingen voor de bevordering van circulaire oplossingen, met speciale aandacht voor de onderliggende oorzaken van overconsumptie van hulpbronnen, vervuiling, klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Het evenement bood een unieke gelegenheid voor Noord-Nederland om zich te neer te zetten als een internationale speler op het gebied van de circulaire economie, te midden van andere vooraanstaande circulaire stakeholders. 

Noord-Nederland was vertegenwoordigd door een bestuurlijke, ambtelijke delegatie en vooraanstaande bedrijven en organisaties uit Groningen, Drenthe en Friesland. De regio had als doel om mee te denken over de vraagstukken en uitdagingen van de circulaire economie, en om inspirerende voorbeelden te delen terwijl het internationale netwerk werd versterkt. 

Noordelijk bedrijfsleven

Tijdens het forum waren o.a. Greenwise Circular en Vereniging Circulaire Friesland aanwezig. Groningen Seaports deelde namens haar leden hun circulaire visie. Een van de hoogtepunten was een accelerator sessie over circulair bouwen, waar wethouder Guido Rink namens Noord-Nederland het woord nam. Hij benadrukte de verschillende manieren waarop de regio circulaire en duurzame oplossingen in de gebouwde omgeving faciliteert. Een voorbeeld daarvan is het creëren van een gunstig klimaat voor circulair ondernemen, waarin innovatie en ontwikkeling wordt gestimuleerd. Hij benadrukte ook de bereidheid van Noord-Nederland om samen te werken met bedrijven en hun circulaire innovaties en ambities te ondersteunen. 

Duurzame toekomst

De aanwezigheid van Noord-Nederland op het World Circular Economy Forum onderstreepte haar betrokkenheid bij de circulaire economie en haar bereidheid om een leidende rol te spelen in de overgang naar een duurzamere toekomst. Door deel te nemen aan inspirerende discussies en het delen van waardevolle kennis, heeft Noord-Nederland haar positie als een koploperregio op het gebied van circulariteit versterkt en haar internationale netwerk vergroot. 

Het World Circular Economy Forum bood een unieke gelegenheid om de krachten te bundelen met andere wereldwijde changemakers en gezamenlijk te werken aan een wereld waarin circulariteit de norm is. Noord-Nederland blijft zich inzetten voor de bevordering van de circulaire economie en zal haar expertise en ervaring blijven delen om een duurzame en veerkrachtige toekomst te stimuleren.