SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

Noord-Nederland: aandacht voor de regio en bereikbaarheid in hoofdlijnenakkoord

Noord-Nederland: aandacht voor de regio en bereikbaarheid in hoofdlijnenakkoord

Noord-Nederland reageert positief op de aandacht voor de regio in het hoofdlijnenakkoord. Hierin is ruim aandacht voor het structureel ondersteunen van de regio en de bereikbaarheid van noordelijk Nederland. 

In het hoofdlijnenakkoord zijn de adviezen uit het rapport 'Elke Regio Telt' serieus genomen: voor regionale woningbouw, infrastructuur en economische ontwikkelingen van de regio worden structurele investeringsplannen opgemaakt in samenwerking met de regio. Jetta Klijnsma, voorzitter van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland: "De erkenning van het belang van langetermijninvesteringen in de regio is een cruciale stap vooruit”.

De samenwerking met de regio omvat ook het vinden van een balans tussen landbouw met behoud van natuur, voedselvoorziening, regionale economie en leefbaarheid. Onze regio staat klaar om deze opgave samen met het nieuwe kabinet uit te werken.

Daarnaast is Noord-Nederland verheugd over de voortzetting van het realiseren van de Lelylijn, de prioritering van de Nedersaksenlijn en de nadruk op de verbetering van het bestaande spoor per regio in het hoofdlijnenakkoord. Deze infrastructuurprojecten zijn van essentieel belang voor de bereikbaarheid en brede welvaart van de noordelijke provincies. 

Noord-Nederland is tevreden met deze bestendige koers die het hoofdlijnenakkoord uitstraalt met deze uitvoering van het Deltaplan van het Noorden. Gedeputeerde Matthijs de Vries, portefeuillehouder bereikbaarheid en mobiliteit  Noord-Nederland: "Het is goed om te zien dat er prioriteit wordt gegeven aan het investeren in de bereikbaarheid van onze regio. Het voortzetten van de realisatie van de Lelylijn en Nedersaksenlijn zijn essentieel voor de bereikbaarheid van het noorden en onderlinge verbindingen binnen Nederland”.

Noord-Nederland benadrukt dat een goede concrete uitwerking van deze beleidsvoornemens van belang is. Klijnsma: “Het is noodzakelijk om de voornemens uit het hoofdlijnenakkoord, samen met de regio, snel om te zetten in concreet beleid om verschillen tussen regio's te verkleinen” 

Noord-Nederland pakt deze grote uitdagingen graag samen met een nieuw kabinet op.