Nationale aandacht voor bereikbaarheid van Noord-Nederland per spoor

27 november 2019

Nationale aandacht voor bereikbaarheid van Noord-Nederland per spoor

‘Noord-Nederland begint elkaar écht te vinden, we durven groot te denken. We zijn de Blue Zone van Nederland. De snelle en trans-Europese verbindingen staan op de kaart! Slimme en duurzame mobiliteit brengen we meer en meer onder de aandacht’, aldus Friso Douwstra, wethouder gemeente Leeuwarden en voorzitter van de noordelijke samenwerking op bereikbaarheid en mobiliteit. 

In samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Nederlandse Spoorwegen en ProRail is er een quickscan uitgevoerd naar een reistijdversnelling over bestaand spoor tussen de Randstad en Noord-Nederland via Zwolle. Noord-Nederland is van mening dat de bereikbaarheid van Noord-Nederland per spoor kwetsbaar is. Een verstoring op het baanvak Zwolle-Meppel betekent dat een heel landsdeel onbereikbaar wordt. Daarom moet het komend jaar helder worden hoe een betrouwbare ontsluiting van Noord-Nederland en een minstens 30 minuten snellere verbinding met de Randstad voor 2030 gerealiseerd kunnen worden.

Onderzoek aangekondigd naar nieuwe spoorlijnen: Lelylijn en Nedersaksenlijn

In een recent Bestuurlijk Overleg van Noord-Nederland met de Minister van Infrastructuur en Waterstaat is afgesproken dat er ook aanvullend onderzoek komt naar een nieuwe verbinding richting Noord-Nederland. Zowel een busverbinding als de Lelylijn zal worden onderzocht. De onderzoeken worden meegenomen in de uitwerking van het nationale Toekomstbeeld OV 2040. De Tweede Kamer wordt hierover in het najaar 2020 geïnformeerd. Tijdens het MIRT-debat in de Tweede Kamer is duidelijke steun uitgesproken vanuit alle Kamerfracties voor de nadere onderzoeken om de reistijd tussen Noord-Nederland en de Randstad te versnellen. Er zijn diverse moties op dit punt ingebracht.

De Nedersaksenlijn zou een spoorverbinding van Groningen naar Enschede, langs de oostkant van Nederland moeten worden. Om deze lijn te realiseren moet nieuw spoor aangelegd worden van Veendam naar Emmen. Er is tijdens het MIRT-debat in de Tweede Kamer een motie ingediend. Daarin wordt de regering verzocht een haalbaarheidsonderzoek te doen naar de Nedersaksenlijn, en hierin ook de aansluiting voor goederen- en personenvervoer op de Bentheimer Eisenbahn mee te nemen. De Minister heeft tijdens het MIRT-debat aangegeven bekend te zijn met de wens vanuit de regio, en interpreteert de motie zo dat de uitkomst tevens kan worden meegenomen in de uitwerking van het Toekomstbeeld OV.

SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie