SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

Lelylijn definitief op Europese spoorkaart

Lelylijn definitief op Europese spoorkaart

Brussel – Gisteren is in Brussel een akkoord bereikt over het toevoegen van de Lelylijn als belangrijke spoorverbinding op het Europese spoornetwerk. De EU vraagt daarbij aan Nederland om de Lelylijn uiterlijk in 2050 te realiseren.

Daarmee wordt een ontbrekende schakel in de Europese verbindingen vervuld. Met het toevoegen van de Lelylijn aan het TEN-T netwerk kan Noord-Nederland de rol als toegangspoort tussen West- en Noord-Europa nog beter vervullen.

Matthijs de Vries, gedeputeerde voor de provincie Fryslân en voorzitter van de Noordelijke samenwerking Mobiliteit, reageert verheugd op het nieuws: “De aanleg van de Lelylijn is in het belang van de ontwikkeling van een sterk en duurzaam Europees spoornetwerk. Het is goed nieuws dat zowel het Europees Parlement als de lidstaten dit bevestigen met het akkoord dat zij hier gisteren over hebben bereikt. Daarnaast is de kans reëel dat over een aantal jaar de Lelylijn wordt opgewaardeerd naar het uitgebreide kernnetwerk, waardoor de Lelylijn onderdeel zal uitmaken van het Europese HSL-netwerk. Uitdaging is nog wel dat financiering van de Lelylijn tijdens de formatie geregeld moet worden om in 2024 de, eerder door het Kabinet toegezegde, startbeslissing te kunnen nemen.”

In december 2022 spraken alle Europese lidstaten reeds steun uit voor het toevoegen van de Lelylijn aan het TEN-T netwerk en in april dit jaar stemde het Europees Parlement, op initiatief van een groep Nederlandse, Duitse, Deense en Zweedse Europarlementariërs, hier ook voor. Tevens onderschreef het EP het belang van het doortrekken van de Lelylijn naar de HSL-verbinding Hamburg / Scandinavië.

Context:

Zowel het Europees Parlement als de Raad moeten nog officieel instemmen met het voorlopige akkoord dat is bereikt door de onderhandelaars. Dit zal begin 2024 gebeuren. Zodra deze formaliteit is afgerond wordt het herziene TEN-T netwerk met bijbehorende verplichtingen van kracht.