SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

Kamerleden delen zorg Noord-Nederland: spreiding van cultuurvoorzieningen moet prioriteit zijn

Kamerleden delen zorg Noord-Nederland: spreiding van cultuurvoorzieningen moet prioriteit zijn

De geografische spreiding van cultuurvoorzieningen moet beter. Dat was de inzet van Noord-Nederland tijdens het debat over de uitgangspuntenbrief voor de culturele basisinfrastructuur (BIS)  voor 2025-2028. De commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) debatteerde op 29 juni met staatssecretaris Uslu over de brief waarin de uitgangspunten voor de BIS voor de komende periode worden weergegeven. Met de BIS worden culturele instellingen vier jaar lang ondersteund door het Rijk.

Tijdens het commissiedebat bleek dat deze oproep werd gedeeld door de Kamer. Het Kamerlid Werner (CDA), die mede sprak namens haar Christen Unie-collega Stieneke van der Graaf, vroeg de staatssecretaris tijdens het debat hoe de geografische spreiding binnen de BIS de komende periode beter kan worden geborgd. Daarbij verwees Werner naar het rapport ‘Elke Regio Telt’, dat eerder constateerde dat Rijksinvesteringen in cultuur de vorige BIS-periode niet evenredig over het land waren verdeeld.  

Ondanks dat de staatssecretaris tijdens het debat aangaf met de beoordelingscriteria ‘maatschappelijke impact’ en ‘toegankelijkheid’ oog te hebben voor de geografische spreiding, diende het Kamerlid Werner (CDA) afgelopen donderdag samen met de Kamerleden Van der Graaf (CU) en Van Strien (VVD) een motie in die de staatssecretaris oproept geografische spreiding mee te nemen als hoofdcriterium in de volgende BIS-periode. 

Deze oproep werd gesteund door een overgrote meerderheid van de Kamer: 149 leden stemden voor deze motie. Daarmee is er voor het Noorden een belangrijk stap gezet richting een betere verdeling van cultuurinvesteringen en – voorzieningen voor de komende periode.