SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

Hoe kan de EU de kansen van digitalisering in Noord-Nederland helpen benutten?

Hoe kan de EU de kansen van digitalisering in Noord-Nederland helpen benutten?

Het Noorden bundelt haar krachten in een versnellingsprogramma voor de digitalisering van Noord-Nederland: “Digital Decade Noord-Nederland 2030”. Noord-Nederland wil graag een versnelling van de digitalisering van het MKB en een stimulans van innovatie, technologisch leiderschap en digitale vaardigheden. Voor de versterking van digitale ecosystemen en innovaties in Noord-Nederland is de juiste (Europese) wetgeving noodzakelijk, die zowel bescherming biedt aan personen en organisaties, als ruimte en flexibiliteit biedt voor innovatie.

Over concurrentievermogen, (cyber)veiligheid en het beschermen van strategische Europese sectoren is momenteel in Europa veel discussie. Als we op 6 juni 2024 een nieuw Europees parlement kiezen is het dus van belang om te weten wat de ambities van de verschillende partijen op dit gebied zijn.

Nederland als digitale haven

Het CDA ziet de ontwikkeling van Nederland tot een digitale haven van grote datastromen naar Europa als kans voor innovatie, bloei en welvaart, maar ook als bedreiging vanwege cybercriminelen en niet-democratische regimes. Het CDA stelt daarom voor dat digitale grondrechten worden opgenomen in het Handvest van de Grondrechten van de EU.
 

Europa koploper kunstmatige intelligentie in 2035

D66 wil dat Europa in 2035 koploper is in de ontwikkeling van eerlijke, rechtvaardige en duurzame kunstmatige intelligentie. Kennis en creativiteit van ondernemers en bedrijven (met name startups, scale-ups en MKB) zijn volgens D66 onmisbaar voor de ontwikkeling van deze nieuwe technologie. Ook NSC pleit voor een investering in de Europese techbedrijven, om de onafhankelijkheid van andere landen te waarborgen.
 

Digitale basisveiligheid op orde

Om vitale infrastructuur, kennisveiligheid en digitale dienstverlening te beschermen wil de ChristenUnie de digitale basisveiligheid van overheden, bedrijven en organisaties op orde krijgen. De ChristenUnie steunt Europese wet- en regelgeving die de standaarden voor deze digitale veiligheid vastlegt.
 

Noord-Nederland als proeftuin voor autonome systemen

Er is nog veel onduidelijk over het inzetten van autonome systemen in onze samenleving. Noord-Nederland is een goede afspiegeling van Europa. Het heeft stadskernen, uitgestrekte landelijke gebieden en veel dorpen. Vanwege deze geografische gelijkenis en de digitale kennis en infrastructuur, kan Noord-Nederland dienen als een testgebied voor digitale innovaties.

Hier kunnen we kennis, data en onderzoeksresultaten omzetten in nieuwe producten, diensten en beleid die effectief de markt bereiken en de hele samenleving helpen.

Bovendien kunnen succesvolle digitale innovaties uit het noorden op Europees en internationaal niveau worden toegepast. De regio kan ook andere Europese regio's inspireren om hun onderzoeks- en innovatie-ecosystemen beter te benutten. Dit kan het concurrentievermogen en de strategische onafhankelijkheid van de EU versterken.

Hoe ambitieus moet Europa zijn als het gaat om de digitale transities? Welke rol spelen (decentrale) overheden in het benutten van kansen of het inperken van bedreigingen?

Samenwerkingsverband Noord-Nederland, de Universiteit van het Noorden en VNO-NCW organiseren hét Grote Noordelijke Verkiezingsevenement. Hier gaan de kandidaat-Europarlementariërs over deze vragen in gesprek met het noordelijke bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.

Volg het Grote Noordelijke Verkiezingsevenement online op 24 mei van 14.00 tot 15.30. 
Volg hier de livestream.