SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

Het verdienvermogen van Nederland: “Investeer langdurig in de regio”

Het verdienvermogen van Nederland: “Investeer langdurig in de regio”

Op 15 februari debatteerde de Tweede Kamer over het verdienvermogen van Nederland. Een belangrijk debat, aangezien onderzoek van de Rabobank aantoonde dat nog niet alle regio’s in gelijke mate kunnen profiteren van economische groei. Dit was een van de speerpunten van de inbreng vanuit Noord-Nederland tijdens dit debat. 

Naast dit onderzoek riep Noord Nederland ook op om – in lijn met Elke Regio Telt – de investeringslogica van het Rijk te herzien: niet langer sterker maken wat al sterk is, maar ook langdurig investeren in de regio’s waar de economische groei achterblijft. Verder vroeg Noord-Nederland aandacht voor enkele innovaties waarin onze regio vooroploopt, waaronder watertechnologie, duurzame energie en circulaire economie, met een oproep aan het Rijk om aan te sluiten bij Noordelijke RIS3.0 innovaties. Ten derde vroeg Noord-Nederland aandacht voor de toegankelijkheid van de innovatie-infrastructuur en goed toegerust onderwijs. 

Tijdens het debat vroeg het Kamerlid Vermeer (BBB) de minister te reflecteren op het onderzoek van de Rabobank en diende BBB tijdens het tweeminutendebat een motie in, waarin het kabinet wordt opgeroepen te komen met een masterplan om krimpregio’s langjarig te ondersteunen. 

Deze motie werd vrijwel Kamerbreed aangenomen.  Een belangrijk signaal vanuit de Tweede Kamer dat langdurige economische ondersteuning van regio’s waar de groei achterblijft van belang is. Een volledig verslag van het debat is hier te vinden.