SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

Gerichter innoveren van zorg naar gezondheid in Noord-Nederland en Europa

Gerichter innoveren van zorg naar gezondheid in Noord-Nederland en Europa

De gezondheidszorgsystemen in Nederland en Europa staan onder toenemende druk, vooral in Noord-Nederland. Maar te midden van deze uitdagingen bieden nieuwe technologieën kansen voor verbetering. Het Health Impact Noord programma stimuleert innovatie en samenwerking in de regio. Met de Europese verkiezingen op komst, is het van belang te begrijpen hoe verschillende politieke partijen deze ontwikkelingen aanpakken. Het Grote Noordelijke Verkiezingsevenement op 24 mei biedt een platform voor deze discussie tussen kandidaat-Europarlementariërs, bedrijven, kennisinstellingen en overheden.

De zorg in Nederland en Europa verandert

De gezondheidszorgsystemen in Nederland en Europa staan onder druk door stijgende kosten en personeelstekorten. Dit komt door vergrijzing, afname van het aantal jongeren en meer mensen met chronische- en ouderdomsziekten. Door de bevolkingssamentelling geldt dit in het bijzonder voor Noord-Nederland. Tegelijk zijn er nieuwe technologieën die zorg en gezondheid kunnen verbeteren en helpen bij het duurzaam inzetten van personeel. Dit vraagt om veranderingen in hoe we zorg verlenen en organiseren.

Noord-Nederland als koploper in gezondheidsinnovatie

Noord-Nederland is al jarenlang koploper in het vernieuwen van gezondheid en zorg, zowel voor Nederland als Europa. We focussen steeds meer op het voorkomen van ziekten in plaats van alleen behandelen, op zorg buiten de ziekenhuismuren, op behandelingen die specifiek zijn voor het individu en op het geven van meer regie aan de patiënt zelf.

Met het vanuit Europa ondersteunde programma Health Impact Noord (Hi!Noord) werken we in Noord-Nederland toe naar één verbonden innovatie-ecosysteem voor gezondheid, richten we onze innovatiekracht en voeden we de nieuwsgierigheid om over de provinciegrenzen heen te leren en te kopiëren.

Een Europese aanpak: onze zorg?

Een Europese aanpak is nodig. De Europese Unie streeft naar een gezondheidsunie en richt zich steeds meer op digitale initiatieven om de zorg te verbeteren en gezond ouder worden te bevorderen. Het Europees Parlement wil meer EU-bevoegdheden op gezondheidsgebied. Europa moet voor toekomstige gezondheid en welzijn echter niet alleen het gezondheidsbeleid, maar ook het innovatiebeleid inzetten om een nieuwe, duurzame en kosteneffectieve benadering van de gezondheidszorg te stimuleren.

Standpunten van partijen

Voor de verkiezingen op 6 juni 2024 is het van belang om te weten hoe de partijen die deelnemen aan de Europese verkiezingen naar deze thema’s kijken en welke rol zij hierbij zien voor de regio.

De VVD pleit voor een Europese digitale gezondheidseconomie om de zorg te verbeteren en innovatie te stimuleren en benadrukt het belang van een soepelere regelgeving voor medische technologieën en het delen van medische gegevens binnen Europa.

De ChristenUnie is juist zeer kritisch op het beschikbaar stellen van medische gegevens binnen Europa gezien de vertrouwelijkheid van de data en risico’s op datalek en misbruik van gegevens, maar stelt tevens dat de EU door het stellen van standaarden en het aanjagen van onderzoek van grote meerwaarde is voor preventiebeleid.

De PVV roept op tot meer nationale autonomie op het gebied van gezondheidszorg en innovatie, met minder inmenging van de Europese Unie.

Het Grote Noordelijke Verkiezingsevenement

Hoe sluiten de ontwikkelingen in Noord-Nederland aan bij de verkiezingsprogramma’s en wat kunnen onze regio en de kandidaat-Europarlementariërs voor elkaar betekenen op dit onderwerp? 

Om deze (en andere) vragen te beantwoorden organiseren het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, de Universiteit van het Noorden en VNO-NCW Het Grote Noordelijke Verkiezingsevenement. Hier gaan kandidaat-Europarlementariërs in gesprek met het noordelijke bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.

 Volg Het Grote Noordelijke Verkiezingsevenement online op 24 mei van 14.00 tot 15.30 uur. De link naar de livestream van het evenement verschijnt binnenkort op deze website.