SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

Europa zet stappen richting TEN-T opname Lelylijn en Emmen-Rheine

Europa zet stappen richting TEN-T opname Lelylijn en Emmen-Rheine

In december 2021 heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan voor de herziening van de huidige TEN-T verordening. Dit voorstel gaat over het stimuleren van slimme en duurzame mobiliteit binnen de EU en bevat een aantal wijzigingen aan het bestaande TEN-T netwerk.

Zo werden, na contacten tussen Noord-Nederland, het Ministerie van I&W en de Europese Commissie, de spoorverbinding Leeuwarden-Groningen, de N33 en het Van Harinxmakanaal toegevoegd aan het netwerk. Noord-Nederland hoopt echter ook de Lelylijn en de verbinding Emmen-Rheine toe te voegen. Dit is nog mogelijk omdat het Europees Parlement en de Raad mee beslissen over de TEN-T herziening.

Europees Parlement

Op 10 november was de deadline voor het indienen van amendementen op het TEN-T rapport dat wordt behandeld in de Transportcommissie van het Europees Parlement. Noord-Nederland heeft als doel dat de verbindingen Lelylijn op het Extended Core network en Emmen-Rheine op het Comprehensive network via een amendement in het TEN-T rapport worden opgenomen.

Eind november is daarvoor een belangrijke stap gezet: beide amendementen zijn ingediend door Europarlementariërs uit verschillende fracties.

Amendementen

Beide spoorverbindingen waren niet opgenomen in het voorlopige TEN-T adviesrapport richting de Transportcommissie. Nadat het voorlopige adviesrapport werd uitgebracht, hadden alle Europarlementariërs de mogelijkheid om wijzigingen op dit rapport aan te dragen. Deze voorgestelde wijzigingen (amendementen) moesten voor 10 november worden ingediend. In totaal hebben acht Europarlementariërs een amendement ten faveure van de Lelylijn ingediend en hebben twee Europarlementariërs hun steun uitgesproken voor Emmen-Rheine. Alle ingediende amendementen zijn hier te vinden.

Wat volgt er nu?

Begin 2023 zal er in het Europees Parlement een stemming plaatsvinden over de ingediende amendementen: welk amendement wordt wel opgenomen in het definitieve adviesrapport van de Transportcommissie, en welke niet? Nadat deze stemming heeft plaatsgevonden zal duidelijk worden of beide verbindingen in het definitieve adviesrapport worden meegenomen. 

Transportraad

De ministers van Transport van de 27 lidstaten van de EU hebben besloten dat de Lelylijn moet worden opgenomen in het uitgebreide TEN-T netwerk. Dit werd besloten tijdens de Transportraad op 5 december.

Niet alleen de Europese Transportministers hebben een stem als het over TEN-T gaat, ook het Europese Parlement beslist mee. Daarom is het belangrijk dat beide amendementen, voor zowel de Lelylijn als Emmen-Rheine, worden opgenomen in het definitieve adviesrapport van het Europees Parlement. Zodra het Europees Parlement het definitieve rapport heeft aangenomen zullen de instellingen onderling onderhandelen over de herziening.