SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

Een ondernemend Noord-Nederland maakt verbinding met Europa

Een ondernemend Noord-Nederland maakt verbinding met Europa

Tijdens het Grote Noordelijke verkiezingsdebat op 24 mei debatteerden negen kandidaat-Europarlementariërs met elkaar over de toekomst van Europa en de innovatiekracht van het Noorden. Gedurende de dag presenteerden innovatieve bedrijven en kennisinstellingen uit de regio hun oplossingen voor belangrijke maatschappelijke thema’s op het gebied van energie, circulaire economie, digitalisering en gezondheid aan de kandidaat-Europarlementariërs. Het evenement was een initiatief van SNN, de Universiteit van het Noorden, VNO-NCW en MKB-Nederland. 

 

Grote Noordelijke verkiezingsdebat, 24 mei

 


Noordelijke ondernemers en kennis als spil voor Europese innovatie

Tijdens de themamarkt werd duidelijk dat brede welvaart alleen mogelijk is als we de maatschappelijke transities met elkaar realiseren. Europese wetgeving zou dit verder kunnen stimuleren. In Noord-Nederland werken bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen aan een weerbare regio. Daarnaast dient het Noorden als testgebied om innovaties verder te brengen en daarmee als vliegwiel voor een beter, groener én sterker Europa. “Het evenement gaf mij de gelegenheid om alle topsectoren in één dag te zien”, aldus een kandidaat-Europarlementariër. 

 

Grote Noordelijke verkiezingsdebat, 24 mei

 


Er valt wat te kiezen in Europa

Jetta Klijnsma, Commissaris van de Koning in Drenthe en voorzitter van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, gaf de kandidaat-Europarlementariërs voorafgaand aan het debat een belangrijke boodschap mee, ‘Het is nu meer dan ooit van belang dat we in Europa elkaar vast blijven houden en inzetten op samenwerking’’. Het Grote Verkiezingsdebat stond onder leiding van Mendeltje van Keulen en Guido Rink. Kandidaat-Europarlementariërs van de VVD, GL/PvdA, CDA, CU, D66, BBB, PvdD, SP en NSC gingen in drie verschillende rondes met elkaar in gesprek. 

Zij deelden hun visie op de thema’s energie, gezondheid & digitalisering, circulaire economie, en de ambitie voor hun vertegenwoordiging in Europa. Het belang van een sterk Noord-Nederland in Europa stond voor alle partijen buiten kijf. Het debat richtte zich op de financiële bijdragen van de lidstaten, de juiste verdeling daarvan en de interactie tussen Nederlandse en Europese regelgeving. 

We kijken terug op een geslaagde dag en willen alle aanwezigen en de kijkers via de livestream van harte bedanken voor hun komst, inbreng en aandacht, bekijk hier de aftermovie van het Grote Noordelijke verkiezingsevent.