SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

Datum stemming over TEN-T in Europees Parlement bekend

Datum stemming over TEN-T in Europees Parlement bekend

De Transportcommissie van het Europees Parlement heeft aangekondigd dat de stemming over het TEN-T rapport zal plaatsvinden op 13 april.

De herziening van het Trans-Europese netwerk voor transport (TEN-T) is in volle gang: in december 2021 bracht de Europese Commissie een wetgevend voorstel uit en in december 2022 namen de lidstaten binnen de Transportraad hun positie (General Approach) in. Het wachten is nu op het Europees Parlement, dat eerst binnen de Transportcommissie en vervolgens plenair over de herziening van TEN-T zal stemmen. De datum van die stemming is nu bekend: deze zal plaatsvinden op 13 april. 

Opname in TEN-T voorwaarde voor financiering

Voor Noord-Nederland is deze herziening van groot belang. Niet alleen richt het netwerk zich op de het stimuleren van innovatie en het gebruik van alternatieve brandstoffen binnen de Europese transportsector, maar ook op het beter met elkaar verbinden van alle regio’s binnen Europa. Om deze reden deed de Europese Commissie reeds het voorstel om belangrijke verbindingen in Noord-Nederland aan het netwerk toe te voegen, zoals de N33, het Van Harinxmakanaal en de treinverbindingen tussen Zwolle en Emmen en tussen Leeuwarden en Groningen. Opname in het netwerk is een voorwaarde voor het aanspraak maken op financiering vanuit het Europese fonds ‘Connecting Europe Facility’. Dit kan een belangrijke duw in de rug zijn van de voorbereiding en aanleg van infrastructurele projecten.

Steun voor Lelylijn en Emmen-Rheine

In het Europees Parlement is inmiddels steun om zowel de Lelylijn als de verbinding Emmen-Rheine toe te voegen aan het netwerk. Met dank aan de inzet van de noordelijke bestuurders hebben Europarlementariërs uit verschillende politieke groepen en lidstaten hun steun voor opname van deze verbindingen uitgesproken, middels het indienen van amendementen. Over deze amendementen zal binnenkort in het Europees Parlement moeten worden gestemd. Deze stemming zal uitwijzen of de Lelylijn en de verbinding Emmen-Rheine aan het adviesrapport worden toegevoegd. 

Zodra het Europees Parlement een standpunt heeft ingenomen, zal het gaan onderhandelen met de Raad, om zo samen tot een definitief akkoord te komen. Deze onderhandelingen zullen in de tweede helft van 2023 plaatsvinden.