Behoud 20.000 banen in de energiesector van Noord Nederland vraagt forse investeringen

12 juni 2020

Behoud 20.000 banen in de energiesector van Noord Nederland vraagt forse investeringen

Het stoppen van de aardgaswinning in Groningen kan zorgen voor het verlies van 20.000 banen in Noord-Nederland. Dat blijkt uit een rapport van het Joint Research Centre, de wetenschappelijke dienst van de Europese Commissie, hier zijn 3.000 medewerkers werkzaam. Het rapport schetst ook kansen: Noord-Nederland heeft veel potentie om bij te dragen aan de energietransitie. De bestaande infrastructuur en kennis zijn beschikbaar en er zijn voldoende werknemers in de regio om van de energietransitie een succes te maken en banen te behouden. Dit vergt nog wel een forse investering. 

Van mei tot en met december 2019 heeft het Joint Research Centre onderzoek gedaan naar de gevolgen van het afschalen van de gaswinning voor Noord-Nederland. Hierbij werd gekeken naar de sociaal-economische impact voor de regio en naar de regionale ontwikkelingskansen met betrekking tot hernieuwbare energie en de energietransitie.

De regio Noord Nederland trekt als belangrijke conclusie uit het rapport dat het stoppen van aardgaswinning kan resulteren in het verlies van 20.000 banen in de regio. Op dit moment zijn er 20.000 mensen werkzaam in de gaswinning. De bedrijven in de sector hebben plannen voor de ontwikkeling van ongeveer 2.300 nieuwe banen. Er is daarnaast potentie om in de hernieuwbare energie 15.800 nieuwe banen te creëren.

Zowel hoger- als lager opgeleid personeel zal getroffen worden door de het stoppen van de aardgaswinning. De energiesector is, na de agrarische sector, de grootste economische sector in het Noorden. Naast het verlies van banen zou er sprake zijn van een groot verlies aan kennis en investeringen. Het Noorden zou hierdoor te maken krijgen met een forse braindrain.

Naast deze risico’s toont het rapport ook ruimschoots kansen: Noord-Nederland is bij uitstek een regio die kan bijdragen aan de energietransitie. De bestaande infrastructuur en kennis zijn beschikbaar en er zijn voldoende werknemers in de regio om van de energietransitie een succes te maken. In het Noorden zijn volop plannen en samenwerking om van de energietransitie een succes te maken. Door te investeren in nieuwe vormen van energievoorziening, zou het Noorden nagenoeg alle banen kunnen behouden.

Noord-Nederland heeft alle randvoorwaarden in huis om ook in relatie tot de Green Deal Europees koploper te worden in de verduurzaming. Dit is al het geval op het gebied van groene waterstof, Noord-Nederland is de enige regio in Europa die gesubsidieerd wordt met het HEAVENN project, waarmee een eerste impuls wordt gegeven de noordelijke economie over te zetten op groene waterstof.

Het rapport van het Joint Research Center van de Europese Commissie wordt op 12 juni aangeboden aan wethouder Friso Douwstra van de gemeente Leeuwarden, die het rapport ontvangt namens de vier noordelijke grote steden (NG4). De aanbieding gebeurt op digitale wijze.

Friso Douwstra: “Het rapport laat zien dat het afschalen van de gaswinning het hele noorden voor een grote uitdaging plaatst. Het creëren van nieuwe banen en nieuwe bedrijvigheid vraagt forse investeringen. De noordelijke grote vier steden nemen deze uitdaging graag aan en willen hier samen met de noordelijke stakeholders, de nationale overheid en Europa een succes van maken.”

Het rapport wordt digitaal aangeboden.

Lees het complete rapport hier.

SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie