SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

Aandacht voor regionale OV-verbinding tijdens Algemene Politieke Beschouwingen

Aandacht voor regionale OV-verbinding tijdens Algemene Politieke Beschouwingen

Eind vorige week hebben in de Tweede Kamer de Algemene Politieke Beschouwingen plaatsgevonden. Tijdens deze beschouwingen werd er gekeken naar de plannen die het kabinet afgelopen dinsdag tijdens Prinsjesdag presenteerde, en hoe deze financieel vormgegeven kunnen worden. Eén van de belangrijkste onderwerpen dit jaar was ‘bestaanszekerheid’, in navolging van Troonrede en de Miljoenennota. Maar ook fossiele subsidies en mobiliteit kwamen aan bod.

Wat betekent dit voor Noord-Nederland?

Noord-Nederland heeft afgelopen dinsdag tijdens Prinsjesdag haar verkiezingsinzet gepresenteerd: onderwerpen die het Noorden voor het volgende kabinet van cruciaal belang acht voor een welvarend Nederland. In deze verkiezingsinzet geeft Noord-Nederland aan welke impact overheidsbeleid op deze cruciale onderwerpen heeft. Denk hierbij aan investeringen in voorzieningen m.b.t. leefbaarheid en goede verbindingen binnen en tussen landsdelen. De volledige Noord-Nederlandse verkiezingsinzet is hier terug te vinden.

Regionale OV-verbinding

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen kwam één van die onderwerpen prominent aan bod: regionale verbindingen. Goede verbindingen zijn een voorwaarde voor toekomstbestendige regio’s: Noord-Nederland vraagt het kabinet dan ook om bij infrastructurele investeringen niet slechts te kijken naar de meest winstgevende, maar vanuit het bredere perspectief. Een standpunt dat unaniem onderschreven werd door de Kamer. Mirjam Bikker van de ChristenUnie diende een motie in waarin het kabinet werd gevraagd om:

  • Openbaar vervoer als basisvoorziening te zien, met inbegrip van verbindingen tussen dorpen en steden, ziekenhuizen, scholen en winkels.
  • Prijsstijgingen in 2024 in regionaal openbaar vervoer te voorkomen en de service te verbeteren door 300 miljoen euro beschikbaar te stellen.
  • Prijsstijgingen bij de NS in 2024 te voorkomen en 120 miljoen euro te vinden binnen bestaande begrotingen.

Deze motie werd door alle partijen in de Kamer ondersteund.

Elke Regio Telt

Dit onderwerp kwam ter sprake aan de hand van het rapport ‘Elke Regio Telt’. Dit rapport stelt dat het huidige overheidsbeleid (sterker maken wat al sterk is, met een verwachte weerslag op de omringende regio) niet werkt. Er moet juist meer in de regio worden geïnvesteerd, om Nederland als geheel vitaal te houden. Iets wat Noord-Nederland in haar verkiezingsinzet onderschrijft. Henri Bontenbal (CDA) zei er het volgende over:
 
“Dit voorjaar lieten wij in een eigen onderzoek zien dat Nederland een land is geworden met twee gezichten. Het rapport van dat onderzoek heet "Voor heel Nederland". De kabinetten-Rutte waren vooral goed voor de mensen die het al goed hadden. Daarnaast werd er geïnvesteerd in die regio's waar het al druk en bedrijvig was. De rafels ontstonden aan de randen. Zo trokken jongeren daar weg, ging het streekziekenhuis dicht en werd de laatste buslijn opgeheven. Regionale ongelijkheid is een belangrijke bron van de onvrede over een overheid die er niet meer voor iedereen is. Onze conclusies werden in het rapport "Elke regio telt" onderschreven door drie belangrijke adviesraden van het kabinet.”
 
Ook Caroline van der Plas (BBB) haalde het rapport aan:

“In het rapport Elke regio telt! wordt door drie adviesraden geconcludeerd dat niet elke regio profiteert van een doorsijpeleffect van de investeringen door de overheid, en dat dit soms leidt tot grote onwenselijke verschillen. Hierdoor ontstaan regionale, niet te rechtvaardigen, achterstanden. De adviesraden concluderen dat het Rijk niet de juiste keuzes maakt. De adviesraden adviseren het Rijk drie dingen. Eén. Herijk de reguliere beleids- en investeringslogica van het Rijk. Twee. Investeer in langjarige en substantiële programma's voor regionale ontwikkeling. Drie. Werk aan een vitale relatie tussen regio's en rijksoverheid.”
 
Premier Rutte heeft tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen toegezegd dat het kabinet in het najaar aan de slag gaat met Elke Regio Telt, om samen met de regio’s op zoek te gaan naar passende oplossingen.