SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

Aandacht voor het Noorden en de regio tijdens debatten over ‘Elke Regio Telt’

Aandacht voor het Noorden en de regio tijdens debatten over ‘Elke Regio Telt’

Vorige week vond in Den Haag zowel het Commissiedebat Elke Regio Telt plaats, als het Tweeminutendebat Elke Regio Telt. Tijdens het commissiedebat op woensdag 25 oktober spraken Kamerleden met minister De Jonge (BZK) over het rapport Elke Regio Telt. Op donderdag 26 oktober werden er tijdens het Tweeminutendebat bijbehorende moties ingediend.

Aanleiding voor de debatten was het rapport ‘Elke regio telt’, dat pleit voor een andere aanpak van regionale welzijnsverschillen. Het rapport stelt dat het huidige overheidsbeleid (sterker maken wat al sterk is) niet de beoogde weerslag op de omliggende regio’s heeft. Sterker nog: het vergroot juist de (economische) ongelijkheid tussen regio’s.

Commissiedebat

Tijdens het commissiedebat waren Kamerleden Krul (CDA), van der Graaf (CU), Bushoff (GroenLinks/PvdA), Temmink (SP), van der Plas (BBB), Kamminga (VVD), Koekkoek (VOLT), Teunissen (D66) en Bisschop (SGP) aanwezig.

Tijdens het debat waren alle aanwezigen het er unaniem over eens dat het verkleinen van welvaartsverschillen tussen regio’s prioriteit heeft, om ervoor te zorgen dat heel Nederland vitaal blijft. Én dat dat een andere overheidsaanpak vergt. De uitwerking van overheidsbeleid op de regio moet substantieel meer aandacht krijgen en er moet ruimte zijn voor maatwerk.

Tweeminutendebat

Deze urgentie was terug te zien in de moties. In totaal werden er voor dit onderwerp 21 moties ingediend, waarvan er 10 werden aangenomen. Onder andere de (aangenomen) motie van Kamerlid van der Graaf, over een nieuwe inrichting van het afwegingskader voor beleid, biedt hoop op een hervorming van de overheidsaanpak ten aanzien van brede welvaart. De nieuwe inrichting van het afwegingskader moet de effecten van beleid in regio’s aan het licht brengen en dit ook inzichtelijk te maken voor de Tweede Kamer ten behoeve van besluitvoering.

Noord-Nederland goed vertegenwoordigd

Tijdens het commissiedebat was er in de Tweede Kamer een grote afvaardiging van regionale bestuurders aanwezig, waaronder Friso Douwstra, Eke Folkerts en Yvonne Turenhout namens Noord-Nederland. In aanloop naar het debat spraken zij de Kamerleden over de belangen van hun regio, en droegen ze gezamenlijk dezelfde boodschap uit: ‘Een sterke regio zorgt voor een sterk Nederland.’

CD Elke Regio Telt
Voorafgaand aan het debat spraken bestuurders uit Limburg, Zeeland, Overijssel, Gelderland en Noord-Nederland met Kamerleden over de belangen van hun regio. Noord-Nederland werd vertegenwoordigd door Eke Folkerts, Friso Douwstra en Yvonne Turenhout